EN | BM  
×

PENGUMUMAN / ANNOUNCEMENT

Dalam usaha kami menyediakan pengalaman lebih baik untuk anda, laman web kami telah dijadualkan untuk penyenggaraan pada tarikh dan masa yang berikut:
  • Sabtu, 15 Oktober 2016 jam 9:00 malam hingga Ahad, 16 Oktober 2016 jam 8:00 pagi
Ketika penyenggaraan berlangsung, laman web kami akan terjejas.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi Khidmat Pelanggan PruBSN di 03 2053 7188 atau e-mel ke customer@prubsn.com.my. (Waktu operasi dari Isnin hingga Jumaat, 8:30 pagi hingga 5:15 petang, tidak termasuk cuti umum)

Kami memohon maaf atas kesulitan ini.In providing you a better experience, our website will be scheduled for maintenance on the following date and time:
  • Saturday, 15 October 2016 at 9:00 pm until Sunday, 16 October 2016 at 8:00 am
During this period, our website will be affected.

Should you have any enquiries, please contact PruBSN Customer Service at 03 2053 7188 or e-mail to customer@prubsn.com.my. (Operating hours from Monday to Friday, 8:30 am to 5:15 pm, excluding public holidays)

We apologise for this inconvenience.


Prudential BSN Takaful Berhad