Pilih bahasa anda
PruBSN SME@Work | Prudential BSN Takaful
Pelan Asas

PruBSN
SME@Work

Menyediakan perlindungan komprehensif dan penjagaan kesihatan yang menyeluruh untuk membantu pemimpin hebat seperti anda dalam memastikan kesejahteraan pekerja anda serta ahli keluarga mereka sentiasa terjaga

PRUBiz Beyond Keistimewaan Kesetiaan Pelanggan

Program keahlian berasaskan jemputan kami yang menawarkan khidmat nasihat, keistimewaan kesihatan & kesejahteraan dan gaya hidup untuk perniagaan anda.
Baca lebih lanjut
Muslim girl smiling with coffee and handphone

Maklumat Produk

Terma Perlindungan dan Pembayaran

Tempoh Sumbangan

Sumbangan perlu dibayar secara tahunan bagi tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya semasa pembaharuan

Sumbangan Minimum Bulanan

Hanya bayaran tahunan

Kelayakan Umur

Umur 16 tahun sehingga 65 tahun, pembaharuan sehingga 69 tahun

Tamat Tempoh Perlindungan

Umur 70 tahun

Jumlah Perlindungan Minimum

RM20,000

 

Ciri-ciri

Group Term Takaful memberikan manfaat asas iaitu jumlah sekaligus sekiranya berlaku kematian atau Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh (TPD).

Tambahan lagi, manfaat-manfaat pilihan ditawarkan:

*Boleh dilampirkan jika Manfaat Group Accidental Death and Disablement atau Manfaat Group Partial and Permanent Disability dipilih.

Manfaat

Manfaat Kematian

100% dari jumlah perlindungan.

Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh (TPD)

100% dari jumlah perlindungan dan tamat pada umur 69 tahun.

 

Pelepasan Cukai

Tidak berkaitan untuk pelepasan cukai individu.

Nota penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk dokumen sijil anda, ejen servis atau hubungi talian Corporate Group Business Support kami di +603 2778 2155 atau e-mel ke prubsn.groupsupport@prudential.com.my.

  • Anda seharusnya memastikan bahawa produk ini mampu memenuhi keperluan pekerja anda dan sumbangan yang dibayar di bawah sijil ini merupakan jumlah yang anda mampu bayar.

  • Umur yang dinyatakan di atas merujuk kepada Umur pada hari jadi akan datang.

Memahami rider

Apa itu rider

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.