Notis Semakan Pelan Perubatan 2020

 

Pelanggan Yang Dihormati,

Anda mungkin akan menerima notis penting dari kami sama ada melalui surat pemberitahuan atau SMS mengenai penyemakan semula sumbangan dan/atau potongan Tabarru` pada pelan perubatan anda.

Pelan Perubatan anda mungkin akan dipengaruhi sekiranya anda merupakan pelanggan salah satu daripada pelan perubatan berikut:

  • HealthEnrich+ (HE+)
  • HealthEnrich (HE)
  • TakafulHealth2 (TH2)
  • TakafulHealth (TH)
  • Major Medical Cover2 (MMC2)
  • Major Medical Cover (MMC)

Untuk membantu anda memahami lebih lanjut berkenaan perubahan pada potongan Tabarru` dan sumbangan anda, layari www.askprudential.com.my.

Back to Top