Pengurangan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) kepada 0%

 

Merujuk kepada pengumuman kerajaan Malaysia mengenai pengurangan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) dari kadar semasa 6% kepada 0% berkuat kuasa pada 1 Jun 2018

Sijil baharu berkuat kuasa dari 1 Mei hingga 30 Mei 2018

Bagi sijil baharu individu yang layak (tidak termasuk kumpulan) dan dilanggan dalam bulan Mei 2018, pembayaran cukai GST 6% akan diserap oleh PruBSN.

Pembaharuan Perniagaan

Bagi pembaharuan perniagaan, 0% GST akan dikuat kuasa pada 1 Jun 2018.

Jenis Polisi

Pengurangan 0% GST ke atas

Pelan Berkaitan Pelaburan

Tabarru’ dan Caj Perkhidmatan

Pelan Tidak Berkaitan Pelaburan

Tabarru’ dan Caj Sijil

 

Muat Turun Soalan Lazim

Untuk keterangan lanjut, hubungi perunding Takaful PruBSN anda atau Pusat Khidmat Pelanggan kami di 03 20537188.

Back to Top