1600-x-400-PruBSN-Touch-(Bm)

Notis Perpindahan


Ibu pejabat kami telah berpindah ke lokasi baharu. Sehubungan itu, ibu pejabat akan beroperasi secara rasmi di alamat berikut bermula dari hari Khamis, 13 Jun 2019.

Operasi pejabat kami di alamat sedia ada dan talian telefon umum sedia ada kami akan dihentikan bermula dari tarikh yang disebutkan di atas. Sila maklum bahawa tiada sebarang perubahan dibuat pada alamat dan nombor telefon cawangan-cawangan kami.

Alamat Ibu Pejabat baharu:
Prudential BSN Takaful Berhad
Tingkat 13, Menara Prudential,
Persiaran TRX Barat,
55188 Tun Razak Exchange,
Kuala Lumpur,
Malaysia

Peti Surat 10073, 50704 Kuala Lumpur 

Talian Umum Baharu: +603 2778 3888
Talian Khidmat Pelanggan: +603 2053 7188

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan berhubung perkara di atas, sila hubungi 03-20537188 atau e-mel ke customer@prubsn.com.my.

Terima kasih atas sokongan berterusan anda.

 
Prudential BSN Takaful

Back to Top