PruBSN agihkan dana zakat untuk manfaat 40 pelajar UIA kurang berkemampuan

CZR_IIUM_1 (Main)

CZR_IIUM_7

CZR_IIUM_8

CZR_IIUM_2

CZR_IIUM_3

CZR_IIUM_4

CZR_IIUM_5

CZR_IIUM_6

CZR_IIUM_1 (Main)
CZR_IIUM_7
CZR_IIUM_8
CZR_IIUM_2
CZR_IIUM_3
CZR_IIUM_4
CZR_IIUM_5
CZR_IIUM_6

PruBSN menyumbangkan Zakat Perniagaan kepada 40 pelajar cemerlang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) untuk satu tahun akademik. Cek sumbangan disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif PruBSN, Encik Azim Mithani kepada Timbalan Rektor (Hal Ehwal Pelajar), Professor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmood, di dalam satu Upacara ringkas di Universiti itu di Gombak.

Melalui pemilihan yang terperinci oleh panel-panel IEF, pelajar yang terpilih kini dapat meneruskan Ijazah pilihan mereka di dalam bidang undang-undang Shariah, Perakaunan, Ekonomi dan Pentadbiran Perniagaan di UIAM. Untuk melayakkan diri, calon-calon mestilah cemerlang di dalam bidang akademik, dan tidak menerima sebarang sumbangan lain dan dari keluarga yang berpendapatan rendah.

Back to Top