PruBSN agih sebahagian dana zakat kepada pelajar cemerlang UIAM yang kurang bernasib baik

2014_IIUM_1 (Main)

2014_IIUM_2

2014_IIUM_3

2014_IIUM_1 (Main)
2014_IIUM_2
2014_IIUM_3

Dalam mencapai matlamat kami untuk membina komuniti yang lebih mampan dan berdaya tahan, PruBSN telah menghulurkan bantuan berjumlah RM176,000 dari Dana Zakat & Kebajikan bagi penajaan akademik 160 pelajar kurang bernasib baik dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Cek telah disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif PruBSN, Encik Azim Mithani, kepada Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UIAM, Profesor Dato 'Dr. Mizan Hitam, dalam satu majlis penyerahan di Auditorium Menara Prudential.

Para penerima terdiri daripada pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pengajian di Kuliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, Kuliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Kuliyyah Ekonomi dan Pengurusan Sains serta Pendidikan UIAM. Untuk layak sebagai penerima, pelajar perlu mempunyai latar belakang akademik yang cemerlang, tidak menerima bantuan pembiayaan lain dan dari keluarga berpendapatan rendah.

Back to Top