PruBSN sediakan tabung amanah pendidikan untuk pelajar sekolah rendah kurang berkemampuan

2015_Pekan_1 (Main)

2015_Pekan_2

2015_Pekan_1 (Main)
2015_Pekan_2

Sebagai sebahagian daripada komitmen berterusan untuk membina masyarakat mampan dan berdaya tahan, PruBSN telah menyumbangkan lebih RM280,000 daripada Dana Zakat & Kebajikan berupa tabung amanah akademik selama 2 tahun untuk manfaat 18 pelajar kurang bernasib baik yang telah dipilih daripada pelbagai sekolah rendah di sekitar Pekan, Pahang. Bagi memastikan dana-dana disalurkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan, penilaian terperinci dilakukan ke atas semua calon penerima zakat daripada aspek latar belakang kewangan, pencapaian akademik, tingkah laku disiplin dan keperibadian mereka.

Back to Top