PruBSN agihkan dana zakat kepada Diabetes Malaysia, UIAM, MAKNA & USIM

2016_Zakat_1 (Main)

2016_Zakat_2

2016_Zakat_3

2016_Zakat_4

2016_Zakat_5

2016_Zakat_1 (Main)
2016_Zakat_2
2016_Zakat_3
2016_Zakat_4
2016_Zakat_5

Kami percaya bahawa perniagaan kami berkembang apabila komuniti di sekitar perniagaan kami berkembang secara intelektual dan kewangan. Sebagai kesinambungan kepada usaha-usaha Tanggungjawab Zakat Korporat kami, PruBSN telah menghulurkan sejumlah bantuan kewangan dari Dana Zakat & Kebajikan kepada penerima yang layak terdiri daripada Diabetes Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Majlis Kanser Kebangsaan Malaysia (MAKNA) dan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Dana-dana tersebut disalurkan untuk menyediakan peralatan perubatan baru dan dana amanah pendidikan bagi mereka yang kurang berkemampuan.

Back to Top