Prestasi Kewangan & Dana

Halaman ini mengandungi laporan kewangan dan dana kami.

Laporan Dana Tahunan, Penyata Kewangan & Profil Dana Tahunan

Laporan Kewangan Separuh Tahun 2017 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Dinamik 2017 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2016 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2016 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2016 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Bon 2016 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Ekuiti 2016 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Ekuiti Dinasti 2016 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Simpanan 2016 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Urus 2016 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2015 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2015 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2015 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Simpanan 2015 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Ekuiti 2015 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Bon 2015 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Urus 2015 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Ekuiti Dinasti 2015 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2014 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2014 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2014 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2013 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2013 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2013 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2012 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2012 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2012 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2011 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2011 Muat Turun
Penyata Kewangan 2010 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2010 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2009 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2009 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2008 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2008 Muat Turun
Card_FundPrice_640X480

Harga Dana

Ketahui harga dana-dana bagi pelan berkaitan pelaburan kami.

Selanjutnya
Back to Top