Prestasi Kewangan & Dana

Halaman ini mengandungi laporan kewangan dan dana kami.

Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Aktif Januari 2020 Download
Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Dinamik Januari 2020 Download
Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Bon Januari 2020 Download
Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Ekuiti Januari 2020 Download
Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Ekuiti Dinasti Januari 2020 Download
Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Urus Januari 2020 Download

 

Laporan Dana Takafulink 2019 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Aktif 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Bon 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Ekuiti 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Ekuiti Dinasti 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Dinamik 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Urus 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Ekuiti Global 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Simpanan 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Aktif November 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Bon November 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Ekuiti November 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Ekuiti Dinasti November 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Dinamik November 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Urus November 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Aktif Disember 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Bon Disember 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Ekuiti Disember 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Ekuiti Dinasti Disember 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Dinamik Disember 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Bulanan Takafulink Dana Urus Disember 2019 Muat Turun

 

Laporan Kewangan Penuh 2018 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2018 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2018 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Aktif 2018 Muat Turun
Helaian Fakta Dana UtamaTakafulink Dana Dinamik 2018 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Bon 2018 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Ekuiti 2018 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Ekuiti Dinasti 2018 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Simpanan 2018 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Urus 2018 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Ekuiti Global 2018 Muat Turun

 

Laporan Kewangan Penuh 2017 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2017 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2017 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Dinamik 2017 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Bon 2017 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Ekuiti 2017 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Ekuiti Dinasti 2017 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Simpanan 2017 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Urus 2017 Muat Turun

 

Laporan Kewangan Penuh 2016 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2016 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2016 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Bon 2016 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Ekuiti 2016 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Ekuiti Dinasti 2016 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Simpanan 2016 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Urus 2016 Muat Turun

 

Laporan Kewangan Penuh 2015 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2015 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2015 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Simpanan 2015 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Ekuiti 2015 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Bon 2015 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Urus 2015 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Utama Takafulink Dana Ekuiti Dinasti 2015 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2014 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2014 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2014 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2013 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2013 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2013 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2012 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2012 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2012 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2011 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2011 Muat Turun
Penyata Kewangan 2010 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2010 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2009 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2009 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2008 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2008 Muat Turun
Card_FundPrice_640X480

Harga Dana

Ketahui harga dana-dana bagi pelan berkaitan pelaburan kami.

Selanjutnya
Back to Top