Prestasi Kewangan & Dana

Ikuti perkembangan prestasi kami melalui maklumat kewangan dan dana kami yang terkini.

Card_FundPrice_640X480

Harga Dana

Ketahui harga dana-dana bagi pelan berkaitan pelaburan kami.

Selanjutnya

Laporan Dana Tahunan, Penyata Kewangan & Profil Dana Tahunan

Penyata Kewangan 2016 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2016 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2016 Muat Turun
Penyata Kewangan 2015 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2015 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2015 Muat Turun
Takafulink Dana Simpanan Profil Dana 2015 Muat Turun
Takafulink Dana Ekuiti Profil Dana 2015 Muat Turun
Takafulink Dana Bon Profil Dana 2015 Muat Turun
Takafulink Dana Urus Profil Dana 2015 Muat Turun
Takafulink Dana Ekuiti Dinasti Profil Dana 2015 Muat Turun
Penyata Kewangan 2014 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2014 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2014 Muat Turun
Penyata Kewangan 2013 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2013 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2013 Muat Turun
Penyata Kewangan 2012 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2012 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2012 Muat Turun
Penyata Kewangan 2011 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2011 Muat Turun
Penyata Kewangan 2010 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2010 Muat Turun
Penyata Kewangan 2009 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2009 Muat Turun
Penyata Kewangan 2008 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2008 Muat Turun
Back to Top