Prestasi Kewangan & Dana

Halaman ini mengandungi laporan kewangan dan dana kami.

Laporan Dana Tahunan, Penyata Kewangan, Profil Dana Tahunan && Helaian Fakta Dana

Laporan Kewangan Separuh Tahun 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Bon Januari 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti Januari 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti Dinasti Januari 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Dinamik Januari 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Urus Januari 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Aktif Februari 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Bon Februari 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti Februari 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti Dinasti Februari 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Dinamik Februari 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Urus Februari 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Aktif Mac 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Bon Mac 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti Mac 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti Dinasti Mac 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Dinamik Mac 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Urus Mac 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Aktif April 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Bon April 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti April 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti Dinasti April 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Dinamik April 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Urus April 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Aktif Mei 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Bon Mei 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti Mei 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti Dinasti Mei 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Dinamik Mei 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Urus Mei 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Aktif Jun 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Bon Jun 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti Jun 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti Dinasti Jun 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Dinamik Jun 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Urus Jun 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Aktif Julai 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Bon Julai 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti Julai 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti Dinasti Julai 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Dinamik Julai 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Urus Julai 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Aktif Ogos 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Bon Ogos 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti Ogos 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti Dinasti Ogos 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Dinamik Ogos 2019 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Urus Ogos 2019 Muat Turun

 

Laporan Kewangan Penuh 2018 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2018 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2018 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Aktif Disember 2018 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Bon Disember 2018 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti Disember 2018 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Ekuiti Dinasti Disember 2018 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Dinamik Disember 2018 Muat Turun
Helaian Fakta Dana Takafulink Dana Urus Disember 2018 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Aktif 2018 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Dinamik 2018 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Bon 2018 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Ekuiti 2018 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Ekuiti Dinasti 2018 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Simpanan 2018 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Urus 2018 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Ekuiti Global 2018 Muat Turun

 

Laporan Kewangan Penuh 2017 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2017 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2017 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Dinamik 2017 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Bon 2017 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Ekuiti 2017 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Ekuiti Dinasti 2017 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Simpanan 2017 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Urus 2017 Muat Turun

 

Laporan Kewangan Penuh 2016 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2016 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2016 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Bon 2016 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Ekuiti 2016 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Ekuiti Dinasti 2016 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Simpanan 2016 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Urus 2016 Muat Turun

 

Laporan Kewangan Penuh 2015 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2015 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2015 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Simpanan 2015 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Ekuiti 2015 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Bon 2015 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Urus 2015 Muat Turun
Profil Dana Takafulink Dana Ekuiti Dinasti 2015 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2014 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2014 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2014 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2013 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2013 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2013 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2012 Muat Turun
Laporan Kewangan Separuh Tahun 2012 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2012 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2011 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2011 Muat Turun
Penyata Kewangan 2010 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2010 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2009 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2009 Muat Turun
Laporan Kewangan Penuh 2008 Muat Turun
Laporan Dana Takafulink 2008 Muat Turun
Card_FundPrice_640X480

Harga Dana

Ketahui harga dana-dana bagi pelan berkaitan pelaburan kami.

Selanjutnya
Back to Top