Azman
Nor Azman Zainal
Ketua Pegawai Eksekutif
Ahmir
Ahmir ud Deen
Ketua Pegawai Operasi
Keng Chee
New Kheng Chee
Ketua Pegawai Kewangan
Cheu Chau
Tan Chue Chau
Ketua Aktuari
Fazi
Nor Fazilah Mohd Yusof
Ketua Pegawai Sumber Manusia
Anita
Anita Menon
Ketua Pegawai Risiko
Noraini
Nor'Aini Mohd Yusof
Ketua Pengagihan Perkongsian
Lee
Lee Choon Yong
Ketua Pegawai Maklumat
Wan
Wan Saifulrizal Wan Ismail
Ketua Pegawai Pemasaran
Hakem
Mohd Hakem Nordin
Ketua Pengagihan Agensi
Back to Top