Piagam Pelanggan

Kami komited untuk memberikan kepuasan pelanggan sepenuhnya dan pengalaman unik melalui penyediaan falsafah kualiti menyeluruh di dalam budaya perkhidmatan kami.

Piagam Pelanggan kami adalah satu cara untuk memastikan;

 • Kami mencipta dan mengekalkan tumpuan pelanggan
 • Kami berkomunikasi secara berkesan dengan pelanggan
 • Kami mengekalkan tahap perkhidmatan yang kami janjikan kepada anda

Taraf perkhidmatan kami

Taraf perkhidmatan kami menghuraikan tahap kecemerlangan perkhidmatan yang kami ingin berikan.

Apabila kami melayani anda, kami akan;

 • Melayan anda dengan budi bahasa dan rasa hormat.
 • Adil, terbuka, responsif dan munasabah.
 • Memberikan maklumat yang jelas, tepat dan tepat pada masanya atau membantu anda untuk mencari maklumat tersebut.
 • Mengekalkan tahap ketelusan, integriti dan professionalisme tertinggi.

Bagi membolehkan kami membantu anda, kami meminta anda;

 • Melayan kakitangan kami dengan budi bahasa dan rasa hormat.
 • Memastikan permohonan anda disertai dengan semua maklumat dan dokumen yang diperlukan pada masa permohonan.
 • Memberikan kami semua maklumat yang kami minta dalam jangka masa yang dinyatakan.
 • Memberi maklumbalas yang sesuai mengenai perkhidmatan kami melalui saluran maklumbalas rasmi.

Taraf ini akan diukur melalui kaji selidik pelanggan tetap dan dengan pemantauan maklumbalas yang anda berikan.

Berhubung dengan kami

Anda boleh menghubungi kami melalui saluran-saluran ini:

Cawangan
Kunjungi mana-mana cawangan kami di seluruh negara dan kami akan;

 • Melayan anda dalam masa 20 minit selepas anda mula beratur
 • Memberi maklum balas kepada semua surat-menyurat pada hari yang sama. Jika ini tidak dapat dilaksanakan kami akan memberikan jawapan dalam tempoh dua (2) hari bekerja
 • Memproses semua permohonan selaras dengan tempoh masa yang disiarkan.

Cawangan kami dibuka pada jam 8:45 pagi hingga 4:15 petang dari Isnin hingga Jumaat, dan Ahad hingga Khamis untuk Kota Bharu (kecuali cuti umum)

Talian Perkhidmatan
Hubungi kami di talian +603 20537188 dan kami akan;

 • Berusaha untuk menjawab panggilan telefon dengan segera
 • Memberikan maklum balas dalam bahasa yang mudah dan sesuai
 • Mengambil tindakan susulan dengan jawapan dalam tempoh masa yang telah dipersetujui sekiranya maklumat tidak boleh didapati dengan segera
 • Memastikan proses kami adalah jelas kepada anda

Talian Khidmat Pelanggan kami beroperasi dari 8:30 pagi hingga 5:15 petang dari Isnin hingga Jumaat (kecuali cuti umum).

Surat-menyurat
Kirimkan surat anda kepada kami di:

Unit Maklum Balas Pelanggan
Bahagian Perkhidmatan Pelanggan
Prudential BSN Takaful Berhad
Aras 8A, Menara Prudential
No. 10, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur

Saluran Elektronik
Hubungi kami melalui;

Kami akan mengesahkan pertanyaan anda dan menyediakan jangka waktu yang berkemungkinan untuk tindak balas kami dalam tempoh dua (2) hari bekerja dari tarikh penerimaan e-mel, surat, maklum balas, SMS dan/atau maklum balas online anda. Dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas menerima pertanyaan anda, kami akan memaklumkan kepada anda tindak balas atau keputusan. Sekiranya kami tidak dapat memberikan anda maklum balas sepenuhnya dalam jangka masa ini, kami akan memberikan anda penjelasan dan memaklumkan kepada anda tempoh jangkaan yang kami perlukan untuk kembali dengan jawapan yang lengkap.

Pengendalian aduan

Kami akan mengakui penerimaan aduan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan kami akan menasihati anda berkaitan maklum balas atau keputusan kami dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja. Jika kami tidak dapat memberikan anda maklum balas sepenuhnya dalam jangka masa ini, kami akan memberikan penjelasan bertulis dan memaklumkan kepada anda tempoh yang kami perlu untuk memberikan jawapan yang penuh. Setelah kami menyiapkan siasatan, kami akan memaklumkan kepada anda mengenai keputusan dalam tempoh dua (2) hari bekerja.

Dalam usaha kami menyelesaikan aduan anda, penting untuk anda memberikan maklumat dengan selengkapnya. Apabila anda menghubungi kami, sila berikan maklumat berikut sebaik mungkin;

 • Maklumat sijil – nama anda, nombor sijil dan nama orang yang dilindungi
 • Maklumat komunikasi – nombor telefon bimbit anda atau kaedah komunikasi yang lain (nombor rumah, nombor telefon bimbit alternatif, e-mel dan lain-lain). Jika anda mahu dihubungi hanya pada waktu tertentu, sila maklumkan kepada kami.
 • Maklumat aduan – Maklumat aduan anda, apa yang berlaku, bila ia berlaku dan pihak yang terlibat. Jika anda memiliki bukti untuk menyokong aduan anda, sila berikan kepada kami.

Merekod aduan

Semua aduan yang diterima direkodkan dalam daftar dan nombor rujukan yang diperuntukkan kepada setiap adua. Fail aduan dibuka untuk dokumentasi rekod dan kerja yang dilakukan pada setiap kes. Di samping itu, status dan kemaskini setiap aduan disimpan dalam sistem untuk pemantauan mudah, pengesanan, pengambilan dan analisa.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada bahagian Membuat Aduan.

Maklum balas

Maklum balas anda adalah amat penting kerana kami menggunakannya sebagai petunjuk taraf perkhidmatan kami. Maklum balas anda boleh disampaikan dalam bentuk pujian, aduan, pernyataan mahupun perkataan yang menyatakan perasaan anda apabila berurusan dengan kami. Anda boleh menulis dan memaklumkan kepada kami;

 • Tentang pengalaman yang positif yang anda telah alami
 • Komen atau cadangan tentang bagaimana kami boleh meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda
 • Aduan jika anda tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang telah anda terima, atau berasa anda tidak dilayan dengan adil dan munasabah oleh kami atau oleh pengantara yang menyampaikan perkhidmatan bagi pihak kami

Anda boleh berikan kami maklum balas ini melalui:

 • Pegawai Perkhidmatan di cawangan-cawangan kami
 • Pusat Khidmat Pelanggan di +603 20537188 atau faks ke +603 27258585
 • E-mel ke customer@prubsn.com.my
 • Borang Maklumbalas
 • SMS: Taip PruBSN <jarak> Maklum balas <Taip maklum balas anda> dan hantar ke 33080
 • Kirimkan surat ke:

  Prudential BSN Takaful Berhad
  Unit Maklum Balas Pelanggan
  Bahagian Perkhidmatan Pelanggan
  Aras 8A, Menara Prudential
  No. 10, Jalan Sultan Ismail
  50250 Kuala Lumpur

Semua komunikasi kami adalah telus dan jelas. Kami akan memastikan bahawa kakitangan yang melayan pelanggan kami dilengkapi dengan kemahiran dan pengetahuan mengenai perniagaan yang diperlukan untuk memberikan perkhidmatan kepada anda. Kami akan menggunakan bahasa yang mudah dalam menawarkan bantuan dan di mana istilah teknikal perlu digunakan, ia akan dijelaskan.

Kenyataan anti-penipuan

Kami mengambil berat reputasi ketelusan pengendalian kewangan dan kebolehpercayaan kami. Kami fahami bahawa selain kerugian kewangan yang dialami, penipuan juga boleh memudaratkan imej dan reputasi kami. Oleh itu, matlamat kami adalah untuk mengehadkan pendedahan syarikat kepada penipuan dengan:

 • Menggalakkan kakitangan kami supaya berwaspada dan melaporkan apa-apa syak wasangka penipuan, menyediakan mereka dengan saluran komunikasi yang bersesuaian dan memastikan maklumat sensitif akan dikendalikan sewajarnya.
 • Sentiasa menyiasat kejadian pendakwaan penipuan dan mengejar pesalah laku untuk menjalani pemulihan. Langkah-langkah untuk meminimakan kerugian akan dilaksanakan.
 • Membantu badan kawal selia dan semua pihak berkuasa yang lain dalam penyiasatan dan pendakwaan orang-orang yang disyaki terlibat dengan penipuan.

Pematuhan Syariah

Keutamaan kami dalam menyediakan penyelesaian kewangan kepada pelanggan-pelanggan kami adalah untuk memastikan bahawa rangkaian produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan patuh dengan prinsip-prinsip Syariah. Kami telah mewujudkan struktur dan proses yang bersesuaian di mana operasi perniagaan kami dijalankan mengikut hukum yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Syariah. Selain itu, kami melantik sekumpulan pegawai Syariah untuk memastikan bahawa nasihat dan cadangan yang diberikan oleh Jawatankuasa Syariah dilaksanakan dengan sewajarnya.

Butiran penting untuk diingati

Untuk meyakinkan anda, kami telah menyediakan beberapa butiran yang boleh membantu anda dalam membuat keputusan yang tepat berkaitan sijil anda.

Tempoh Bertenang

 • Tempoh bertenang bermula dari tarikh anda mula menerima dokumen sijil baru anda.
 • Jika anda membuat keputusan untuk membatalkan pelan Takaful anda, anda boleh berbuat demikian dalam tempoh 15 hari dari tarikh anda mula menerima dokumen sijil. Sila kirimkan surat yang menyatakan tujuan anda kepada kami dan kami akan memulangkan semua sumbangan yang telah dibayar selepas menolak apa-apa perbelanjaan perubatan yang ditanggung sebelum kami mengesahkan status permohonan pembatalan pelan anda.

Menamatkan Perlindungan Takaful Anda untuk Memperoleh Pelan Takaful Baru
Tahukah anda bahawa anda akan mengalami kerugian apabila anda meluputkan atau membatalkan sijil Takaful anda untuk menggantikannya dengan sijil yang baru daripada pengendali Takaful yang sama atau berbeza?

 • Sijil baru kebiasaanya mempunyai sumbangan yang lebih tinggi berdasarkan umur anda yang terkini.
 • Anda mungkin perlu membayar sumbangan tambahan atau dinafikan perlindungan Takaful sekiranya berlaku sebarang perubahan kesihatan terhadap diri anda.
 • Bagi kebanyakan sijil perubatan dan penyakit kritikal, tempoh menunggu apabila tuntutan belum dibayar bermula dari tarikh pengeluaran atau tarikh penguatkuasaan semula sijil, yang mana terkemudian.

Anda boleh memenuhi matlamat kewangan anda dengan menaik taraf perlindungan Takaful anda dan bukan dengan menggantikannya dengan yang baru. Gunakan hak anda untuk memastikan matlamat kewangan anda berada di landasan yang tepat dan berwaspadalah dengan pengaruh yang tidak wajar daripada sebarang pihak untuk membatalkan sijil sedia ada anda.

Bayaran Sumbangan

 • Untuk kemudahan anda, kami menggalakkan anda untuk menggunakan kemudahan kad kredit auto-debit untuk membayar sumbangan anda
 • Pembayaran juga boleh dilakukan melalui auto-debit perbankan
 • Perbankan internet melalui bank-bank terpilih
 • Sebagai alternatif, anda boleh membayar secara tunai terus ke cawangan kami atau bank-bank yang ditetapkan. Jika anda membuat pembayaran sumbangan melalui cek, sentiasa pastikan cek anda dibayar hanya kepada Prudential BSN Takaful Berhad.

Maklumat Peribadi Anda
Kami mengendalikan maklumat peribadi sulit anda dengan keyakinan, budi bicara dan sensitiviti. Kami akan mengumpul, menyimpan dan menggunakan maklumat peribadi dan sulit anda dengan bertanggungjawab dan mengikut undang-undang dan peraturan sedia ada.

Maklumat Produk yang Menyeluruh dan Telus
Kami berusaha untuk memastikan perkhidmatan dan produk kami memberikan layanan yang adil kepada pelanggan pada setiap masa, selaras dengan nilai-nilai dan misi kami untuk menjadi pengendali Takaful yang tertumpu kepada pelanggan. Atas tujuan ini, kami tidak akan melibatkan diri dalam penipuan, perwakilan yang mengelirukan atau palsu berkaitan produk dan perkhidmatan yang kami sediakan.

Dokumentasi untuk Memudahkan Pemprosesan Melalui Borang Elektronik
Kami menyediakan borang secara online untuk kemudahan anda. Anda boleh memuat turun borang-borang tersebut di sini.

Back to Top