PruBSN-Anugerah_Phase-3_Flyer Website_640x480_BM_FA

Terma & Syarat Penyertaan

 

  • Sumbangan minimum sebanyak RM3,000 setahun (terbuka kepada semua kekerapan pembayaran - bulanan, suku tahunan, setengah tahun atau tahunan).

  • Terbuka kepada semua cadangan yang diterima dalam tempoh kempen dan berkuatkuasa paling lewat pada 1 Mac 2018.

  • Sijil mesti kekal berkuatkuasa dan sumbangan adalah terkini pada 1 April 2018.

  • Gabungan sijil-sijil mengikut jumlah sumbangan adalah dibenarkan – Bayaran MESTI dibuat oleh pelanggan (peserta) yang sama bagi semua sijil.

  • Terhad kepada satu hadiah bagi setiap peserta.

  • Hadiah akan dikirim terus kepada pelanggan yang layak. PruBSN akan memaklumkan pelanggan berkenaan mengenai pengesahan kelayakan dalam bulan April 2018 melalui SMS.

  • Pelanggan hendaklah memastikan alamat penghantaran diisi dengan tepat dan konsisten untuk memastikan kiriman pos yang betul.

  • PruBSN mempunyai pertimbangan dan hak yang mutlak untuk mengubah atau menggantikan tawaran kempen dengan tawaran lain yang mempunyai nilai yang sama tanpa sebarang notis terlebih dahulu kepada pelanggan yang layak.
Back to Top