Giro Takaful Pelindung

Pelan perlindungan kemalangan komprehensif yang memenuhi keperluan anda

Dalam kehidupan harian kita, kemalangan kebiasaannya berlaku di luar jangkaan. Sebab itulah penting bagi diri kita dilindungi pada setiap masa walaupun untuk keperluan yang paling asas dalam kehidupan kita.

Muat Turun Risalah

Manfaat Utama

giro-takaful-pelindung-accidental-death-and-permanent-disable-bm

Kematian & Hilang Upaya Kekal akibat kemalangan

giro-takaful-pelindung-medical-expenses-bm

Perbelanjaan perubatan

giro-takaful-pelindung-compassionate-allowance-bm

Elaun khairat kematian

giro-takaful-pelindung-repatriation-expenses-bm

Perbelanjaan penghantaran jenazah

Maklumat Produk

Tempoh Sumbangan

Sumbangan bulanan.

Sumbangan Minimum Bulanan

Berbeza berdasarkan pilihan pelan.

Kelayakan Umur

Sendiri atau pasangan: Umur 19 sehingga 65 tahun.
Anak-anak: 12 bulan sehingga umur 18 tahun.

Tamat Tempoh Perlindungan

Pelan pembaharuan sehingga umur 70 tahun.

Jumlah Perlindungan Minimum

RM35,000

Manfaat Matang

Tidak berkaitan.

Manfaat Kematian

100% daripada jumlah perlindungan untuk kematian akibat kemalangan.

Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh

Di antara 2% dan 100% daripada jumlah perlindungan akibat kemalangan.

Manfaat Penyakit Kritikal

Tidak berkaitan.

Pelepasan Cukai

Tidak berkaitan.

Ciri-ciri

Elaun Khairat Kematian
Pembayaran sekali sahaja sebanyak RM2,000 apabila berlakunya kehilangan nyawa akibat kemalangan untuk membantu keluarga anda menguruskan perbelanjaan pengkebumian.

Perbelanjaan Penghantaran Jenazah
Pembayaran balik kos yang perlu ditanggung sehingga RM5,000 untuk membawa balik jenazah orang yang dilindungi kembali ke Malaysia jika kehilangan nyawa akibat kemalangan berlaku di luar negara.

Lampiran Rider

Tidak berkaitan.

Nota Penting

Ini adalah penerangan ringkas mengenai produk. Untuk butiran lengkap seperti terma-terma dan syarat-syarat yang terperinci, sila rujuk kepada dokumen sijil anda.

Anda seharusnya berpuas hati bahawa produk ini mampu memenuhi keperluan anda dan sumbangan yang dibayar di bawah sijil ini merupakan jumlah yang anda mampu bayar.

Pertanyaan Produk

Dapatkan maklumat lanjut dan tawaran istimewa.

* Ruangan yang perlu diisikan
Nama Produk
Nama Pertama *
Nama Akhir/ Nama Keluarga *
Telefon*
E-mel*
Nombor IC/Pasport
 

Maklumat Lanjut

Product_Cards_BSNContact

Pusat Perkhidmatan Pelanggan

Hubungi Takaful Specialist BSN

Back to Top