PruBSN Anugerah

Pelan takaful komprehensif pertama yang menggabungkan perlindungan nyawa dan perubatan, semua dalam satu.

Manfaat Utama

Card_PruBSNAnugerah_Highlights1_BM_640x480

Mampu Milik

Card_PruBSNAnugerah_Highlights2_BM_640x480

Kelangsungan Hidup

Card_PruBSNAnugerah_Highlights3_BM_640x480

Pilihan Tempoh Perlindungan

Card_PruBSNAnugerah_Highlights4_BM_640x480

Boleh Diubah Suai

Maklumat Produk

Tempoh Sumbangan

Sehingga umur 70 atau 100 tahun.

Sumbangan Minimum Bulanan

RM71

Kelayakan Umur

1 hingga 70 tahun (Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang)

Bagi umur tamat tempoh 70 tahun, usia kemasukan maksimum adalah 60 tahun pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Tamat Tempoh Perlindungan

Umur 70 atau 100 tahun.

Jumlah Perlindungan Minimum

RM10,000

Manfaat Matang

Baki dari Akaun Khas Individu (Individual Special Account, ISA).

Manfaat Kematian

Mana-mana yang lebih tinggi antara yang berikut:

a) Jumlah Perlindungan Asas; atau
b) Jumlah amaun dalam Akaun Khas Individu (ISA)

Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh

Jumlah Risiko: Amaun di mana jumlah perlindungan asas melebihi baki Akaun Khas Individu (ISA) anda. Sekiranya tiada lebihan daripada jumlah perlindungan yang melebihi baki Akaun Khas Individu (ISA) anda, jumlah risiko adalah sifar. Perlindungan Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh (Total & Permanent Disability, TPD) adalah sehingga umur 70 tahun dan tertakluk pada jumlah maksimum RM4 juta bagi setiap orang yang dilindungi.

Manfaat Penyakit Kritikal

Tidak berkaitan.

Pelepasan Cukai

Sehingga RM6,000 di bawah Insurans Hayat dan KWSP, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

Ciri-ciri

Mampu Milik
Hanya serendah RM71 sebulan untuk perlindungan buat anda dan keluarga sekiranya kejadian yang tidak diduga berlaku.

Boleh Diubah Suai
Tambah rider Medic Protector, Income Protector atau Crisis Protector kepada pelan asas anda untuk perlindungan perubatan dan kesihatan yang lebih menyeluruh. 

Ringkas
Satu pelan mudah yang menawarkan anda perlindungan berasaskan tempoh perlindungan yang anda pilih dan jumlah sumbangan yang dibayar.

Lampiran Rider

Medic Protector

Income Protector

Crisis Protector

Nota Penting

Ini adalah penerangan ringkas mengenai produk. Untuk butiran lengkap seperti terma-terma dan syarat-syarat yang terperinci, sila rujuk kepada dokumen sijil anda.

Anda seharusnya berpuas hati bahawa produk ini mampu memenuhi keperluan anda dan sumbangan yang dibayar di bawah sijil ini merupakan jumlah yang anda mampu bayar.

Kalkulator Sumbangan Medic Protector

Cara mudah untuk mengetahui kadar sumbangan tahunan anda.

Pilih Maklumat Pelan Anda

Umur Kelayakan
Umur Tamat Tempoh
Pelan
Pilihan Perlindungan

Kadar Sumbangan Tahunan Anda

  • Kadar Sumbangan Tahunan Anda Untuk 5 Tahun Pertama

    RM0

    Jumlah Sumbangan Tahunan akan berubah setiap 3 tahun.

    Klik di sini untuk melihat jumlah keseluruhan sumbangan bagi kesemua tahun perlindungan sijil.

PruBSN boleh menyemak semula sumbangan dan Tabarru’ sekiranya terdapat inflasi kos perubatan pada bila-bila masa dengan memberi notis bertulis 30 hari. Kadar yang baharu akan berkuatkuasa pada ulang tahun sijil berikutnya dan ia mungkin terjadi dalam tempoh 3 tahun sijil.

Maklumat Lanjut

Card_MakeAppointment_640X480

Pertanyaan Produk & Rundingan Percuma

Dapatkan maklumat lanjut mengenai pelan takaful kami dan khidmat rundingan percuma daripada Perunding Takaful kami yang bertauliah.

Hubungi Kami
Products_Cards_CSContacts

Perlukan bantuan?

Pegawai Khidmat Pelanggan kami sentiasa bersedia untuk membantu anda, dari 8:30 pagi hingga 5.15 petang, Isnin hingga Jumaat.

Hubungi Kami
Back to Top