PruBSN Platinum

Manfaat premium untuk keperluan anda yang semakin bertambah.

Manfaat Utama

prubsn-platinum-annual-cash-payout-bm

Bayaran Tunai Tahunan

Cards_Highlight_BM_PruBSNPlatinum_2 - In

Fleksibiliti Tempoh Sumbangan & Umur Tamat Tempoh

prubsn-platinum-maturity-benefits-bm

Manfaat kematangan

Maklumat Produk

Tempoh Sumbangan

Minimum 5 tahun atau sehingga umur 80 tahun.

Sumbangan Minimum Bulanan

Berbeza berdasarkan pilihan tempoh sumbangan.

Kelayakan Umur

Umur 19 tahun sehingga 65 tahun.

Tamat Tempoh Perlindungan

Umur 55 tahun atau sehingga umur 80 tahun.

Jumlah Perlindungan Minimum

RM25,000

Manfaat Matang

Baki dari Akaun MaxiShield (MaxiShiled Account, MSA) & Akaun Unit Pelaburan (Investment Unit Account, IUA) di mana berkenaan.

Manfaat Kematian

100% dari jumlah perlindungan + nilai tunai dari akaun-akaun.

Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh

100% dari jumlah perlindungan + nilai tunai dari akaun-akaun dan tamat pada umur 70 tahun.

Manfaat Penyakit Kritikal

Tidak berkaitan.

Pelepasan Cukai

Sehingga RM6,000 di bawah Insurans Hayat dan KWSP, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

Ciri-ciri

Perlindungan Berganda jika berlaku Kematian atau Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh (TPD) akibat kemalangan
Hapuskan kerisauan anda dengan Perlindungan Asas jika berlaku kehilangan nyawa atau TPD. Perlindungan Berganda jika berlaku kehilangan nyawa atau TPD akibat kemalangan sebelum umur 70 tahun.

Pelan Bayaran Tunai Tahunan*

Tahun Sijil / Pelan Bayaran TunaiClassicVantagePrime

% dari jumlah perlindungan
(Tahun sijil ke-2 – ke-10)

2% 4% 6%

% dari jumlah perlindungan
(Tahun sijil ke-11 sehingga kematangan)

4% 8% 12%

 *Tertakluk kepada terma dan syarat.

Lampiran Rider

Contributor, Protection

Nota: Rujuk kepada senarai Pelan Rider untuk maklumat lanjut.

Nota Penting

Ini adalah penerangan ringkas mengenai produk. Untuk butiran lengkap seperti terma-terma dan syarat-syarat yang terperinci, sila rujuk kepada dokumen sijil anda.

Anda seharusnya berpuas hati bahawa produk ini mampu memenuhi keperluan anda dan sumbangan yang dibayar di bawah sijil ini merupakan jumlah yang anda mampu bayar.

Maklumat Lanjut

Card_MakeAppointment_640X480

Buat Temujanji

Dapatkan maklumat lanjut dan khidmat rundingan percuma dari Perunding Takaful kami.

Hubungi kami
Products_Cards_CSContacts

Pusat Perkhidmatan Pelanggan

Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami sentiasa bersedia menjawab pertanyaan anda antara jam 8:30 pagi dan 5.15 petang, Isnin hingga Jumaat.

Hubungi kami
Back to Top