Accidental Medical Reimbursement

Kurangkan kebimbangan akibat kemalangan

 

Kelayakan

19 hingga 60 tahun (dewasa)

Seawal 14 hari (kanak-kanak)

Umur Tamat Tempoh

70 tahun (dewasa)

25 hingga 70 tahun (kanak-kanak)

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini memberi anda pembayaran semula bagi perbelanjaan sebenar rawatan perubatan yang anda biayai akibat kemalangan. Manfaat ini dibayar dalam tempoh 104 minggu dari tarikh kemalangan.
Nama Produk

PruBSN FirstLink

PruBSN TakafulLink

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau [email protected].
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top