Weekly Indemnity

Kurangkan kebimbangan akibat kemalangan

 

Kelayakan

19 hingga 60 tahun (dewasa)

Umur Tamat Tempoh

70 tahun (dewasa)

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini memberi anda manfaat mingguan apabila anda hilang upaya menyeluruh sementara akibat kemalangan. Manfaat dibayar seperti di bawah, tertakluk kepada jumlah keseluruhan 104 minggu. RM100 seminggu untuk hilang upaya menyeluruh dan sementara dan RM50 seminggu untuk hilang upaya separa dan sementara.
Nama Produk

PruBSN FirstLink

PruBSN TakafulLink

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top