Contributor

Terima perlindungan yang berterusan

 

Kelayakan

19 hingga 70 tahun (dewasa)

Umur Tamat Tempoh

Tempoh Bayaran Sumbangan

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini membayar manfaat yang bersamaan dengan sumbangan berkala sijil apabila orang yang dilindungi disahkan menghidapi penyakit kritikal. Manfaat ini tidak termasuk sumbangan untuk Crisis Protector dan Contributor. 

Nama Produk

PruBSN Platinum

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top