Crisis Cover Income

Beri sokongan berterusan untuk perbelanjaan sara hidup

 

Kelayakan

19 hingga 60 tahun (dewasa)

Umur Tamat Tempoh

70 tahun (dewasa)

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini memberi anda manfaat tahunan selagi anda hidup sepanjang tempoh manfaat apabila didiagnosis dengan penyakit kritikal. Manfaat tahunan yang pertama hanya dibayar sekiranya anda masih hidup sekurang-kurangnya 30 hari selepas didiagnosis dengan penyakit kritikal.
Nama Produk

PruBSN FirstLink

PruBSN TakafulLink

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top