Employee Takaful Income

Beri sokongan berterusan untuk perbelanjaan sara hidup

 

Kelayakan

17 sehingga 65 tahun.

Umur Tamat Tempoh

Umur pembaharuan sehingga 69 tahun.

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini dibayar sekiranya Peserta yang Dilindungi mengalami Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh (TPD). Manfaat ini dibayar setiap tahun selama 10 tahun atau sehingga Peserta yang Dilindungi meninggal dunia, yang mana lebih awal.

Nama Produk

PruBSN Employee Benefit

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top