Family Income Benefit

Beri sokongan berterusan untuk perbelanjaan sara hidup

 

Kelayakan

19 hingga 60 tahun (dewasa)

Seawal 14 hari (kanak-kanak)

Umur Tamat Tempoh

70 tahun (dewasa)

25 hingga 70 tahun (kanak-kanak)

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini memberi anda manfaat bulanan selama 120 bulan apabila anda hilang upaya kekal dan menyeluruh sebelum umur 70 tahun, didiagnosis dengan penyakit kritikal atau meninggal dunia.
Nama Produk

PruBSN FirstLink

PruBSN TakafulLink

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau [email protected].
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top