Takaful Saver Impian

Labur untuk masa depan anda

 

Kelayakan

Seawal 14 minggu dalam kandungan hingga 18 tahun (Kanak-kanak)

Umur Tamat Tempoh

25 tahun

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini membeli unit dalam Akaun Pelaburan Unit bagi tujuan pelaburan untuk simpanan masa depan anak anda.
Nama Produk

PruBSN Impian

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top