Takaful Saver Kids

Labur untuk masa depan anak anda

 

Kelayakan

PruBSN WarisanPlus

1 hingga 18 tahun

Umur Tamat Tempoh

PruBSN WarisanPlus

Mengikut tempoh bayaran yang dipilih berdasarkan umur (dari 19 -25 tahun)

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini memberi peluang pelaburan untuk simpanan bagi pelan masa depan anak anda.
Nama Produk

PruBSN WarisanPlus

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top