Takaful Saver

Labur untuk masa depan anda

 

Kelayakan

19 hingga 70 tahun (Dewasa)

Umur Tamat Tempoh

100 tahun

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini membeli unit dalam Akaun Pelaburan Unit bagi tujuan pelaburan.
Nama Produk

PruBSN Setia

PruBSN Impian

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau [email protected].
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top