Takaful Saver

Labur untuk masa depan anda

 

Kelayakan

PruBSN Aspirasi, PruBSN WarisanPlus & PruBSN AnugerahPlus

1 hingga 70 tahun

PruBSN Setia & PruBSN Impian

19 hingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

PruBSN Aspirasi

5, 10 atau 20 tahun

PruBSN WarisanPlus

5, 10, 20 atau sepanjang tempoh sumbangan

PruBSN AnugerahPlus, PruBSN Setia & PruBSN Impian

100 tahun

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini memberi peluang pelaburan untuk simpanan bagi pelan masa depan anda.
Nama Produk

PruBSN Aspirasi 

PruBSN WarisanPlus

PruBSN AnugerahPlus

PruBSN Setia

PruBSN Impian

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top