Crisis Protector

Teruskan kehidupan tanpa kebimbangan

 

Kelayakan

PruBSN WarisanPlus & PruBSN AnugerahPlus

1 hingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

PruBSN WarisanPlus

20 tahun atau umur  tamat tempoh 70, 80, 90 atau 100 tahun

PruBSN AnugerahPlus

100 tahun

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini membayar sekaligus jumlah perlindungan apabila disahkan menghidap penyakit kritikal. Jumlah perlindungan asas anda tidak akan terjejas dengan pembayaran manfaat ini.
Nama Produk

PruBSN WarisanPlus

PruBSN AnugerahPlus

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top