Crisis Protector

Teruskan kehidupan tanpa kebimbangan

 

Kelayakan

PruBSN AnugerahPlus

1 hingga 70 tahun

PruBSN Warisan

19 hingga 65 tahun (dewasa)

Umur Tamat Tempoh

PruBSN AnugerahPlus

100 tahun

PruBSN Warisan

70 atau 80 tahun

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini membayar sekaligus jumlah perlindungan apabila disahkan menghidap penyakit kritikal. Jumlah perlindungan asas anda tidak akan terjejas dengan pembayaran manfaat ini.
Nama Produk

PruBSN AnugerahPlus

PruBSN Warisan

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau [email protected].
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top