Cancer Protector

Teruskan kehidupan tanpa kebimbangan

 

Kelayakan

1 hingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

100 tahun

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini membayar jumlah perlindungan apabila didiagnosis Kanser Tahap Awal atau Kanser sebelum tamat tempoh sijil. Jumlah perlindungan asas anda tidak akan terjejas dengan pembayaran manfaat ini.
Nama Produk

PruBSN AnugerahPlus

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top