Crisis Protector

Teruskan kehidupan tanpa kebimbangan

 

Kelayakan

Seawal 14 minggu dalam kandungan sehingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

100 tahun

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini memberi anda manfaat sekali gus tambahan daripada jumlah perlindungan asas apabila anda hilang upaya kekal dan menyeluruh sebelum umur 70, disahkan menghidap penyakit kritikal atau berlaku kematian.
Nama Produk

PruBSN Setia

PruBSN Impian

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top