Crisis Protector

Teruskan kehidupan tanpa kebimbangan

 

Kelayakan

1 hingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

70 atau 100 tahun

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini membayar satu jumlah sekaligus apabila disahkan menghidap mana-mana daripada 36 penyakit kritikal. Jumlah Perlindungan Asas anda tidak akan terjejas dengan pembayaran manfaat ini.
Nama Produk

PruBSN Anugerah

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top