Crisis Shield

Teruskan kehidupan tanpa kebimbangan

 

Kelayakan

PruBSN WarisanPlus

1 hingga 70 tahun

PlusPruBSN Setia & PruBSN Impian

Seawal 14 minggu dalam kandungan sehingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

PruBSN WarisanPlus

20 tahun atau umur tamat tempoh 70, 80, 90 atau 100 tahun

PlusPruBSN Setia & PruBSN Impian

100 tahun

Ciri-ciri Perlindungan

PruBSN WarisanPlus

Rider ini memberi anda perlindungan apabila anda disahkan menghidap salah satu daripada 43 penyakit kritikal.

PlusPruBSN Setia & PruBSN Impian

Rider ini memberi anda perlindungan apabila anda disahkan menghidap salah satu daripada 36 penyakit kritikal.

Nama Produk

PruBSN WarisanPlus

PruBSN Setia

PruBSN Impian

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top