Crisis Shield

Teruskan kehidupan tanpa kebimbangan

 

Kelayakan

19 hingga 65 tahun (dewasa)

Seawal 14 hari (kanak-kanak)

Umur Tamat Tempoh

80 hingga 100 tahun (dewasa)

25, 80 atau 100 tahun (kanak-kanak)

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini memberi anda perlindungan apabila anda disahkan menghidap salah satu daripada 36 penyakit kritikal.
Nama Produk

PruBSN SmartLink

PruBSN FirstLink

PruBSN TakafulLink

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top