HealthProtector

Teruskan kehidupan tanpa kebimbangan

 

Kelayakan

Seawal 14 minggu dalam kandungan sehingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

100 tahun

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini menyediakan sokongan kewangan sekiranya ada kemasukan ke hospital dan pembedahan atau rawatan pesakit luar yang terpilih. Anda mempunyai fleksibiliti dalam memilih bayaran bersama perubatan sama ada SmartSaver300 atau High Deductible, Smart Value Point dan pilihan bilik & penginapan.
Nama Produk

PruBSN Setia

PruBSN Impian

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top