Medic Protector

Teruskan kehidupan tanpa kebimbangan

 

Kelayakan

1 hingga 70 tahun 

Umur Tamat Tempoh

70 atau 100 tahun

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini menyediakan sokongan kewangan sekiranya ada kemasukan ke hospital dan pembedahan atau rawatan pesakit luar yang terpilih dan anda juga akan menerima perlindungan tertinggi bagi Penyakit Kritikal yang tertentu.

Nama Produk

PruBSN Anugerah

Maklumat Lain

Senarai vaksin yang layak

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top