Medic Protector

Teruskan kehidupan tanpa kebimbangan

 

Kelayakan

1 hingga 70 tahun 

Umur Tamat Tempoh

100 tahun

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini menyediakan sokongan kewangan sekiranya ada kemasukan ke hospital dan pembedahan atau rawatan pesakit luar yang terpilih dan anda juga akan menerima perlindungan tertinggi bagi Penyakit Kritikal yang tertentu.

Medic Booster

Rider ini meningkatkan perlindungan Medic Protector anda untuk menampung kos perubatan yang semakin meningkat.

Nama Produk

PruBSN AnugerahPlus

Maklumat Lain

Senarai vaksin yang layak

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top