Basic Enhancer

Beri anda ketenangan minda

 

Kelayakan

19 hingga 40 tahun (dewasa)

Seawal 14 tahun (kanak-kanak)

Umur Tamat Tempoh

80 hingga 100 tahun (dewasa)

25, 80 hingga 100 tahun (kanak-kanak)

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini meningkatkan perlindungan pelan asas pada ulang tahun manfaat ke-5, ke-8, ke-11 dan ke-14. Anda boleh memilih sebanyak 8 unit dan 1 unit bersamaan RM5,000.
Nama Produk

PruBSN FirstLink

PruBSN TakafulLink

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau [email protected].
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top