Perbandingan Produk

PruBSN Aspirasi

5, 10 atau 20 tahun

PruBSN Platinum

Minimum 5 tahun atau sehingga umur 80 tahun.

PruBSN Aspirasi

Tidak berkaitan

PruBSN Platinum

Berbeza berdasarkan pilihan tempoh sumbangan.

PruBSN Aspirasi

1 hingga 70 tahun (umur pada hari jadi akan datang)

PruBSN Platinum

Umur 19 tahun sehingga 65 tahun.

PruBSN Aspirasi

 15, 20, 25 atau 30 tahun

PruBSN Platinum

Umur 55 tahun atau sehingga umur 80 tahun.

PruBSN Aspirasi

Mana-mana yang lebih tinggi:
• 100% daripada Jumlah Perlindungan Asas ditambah dengan nilai unit dalam Akaun Unit Pelaburan; atau
• Nilai tunai dalam Akaun MaxiShiled ditambah dengan Akaun Unit Perlindungan dan ditambah dengan nilai unit dalam Akaun Unit Pelaburan

PruBSN Platinum

Baki dari Akaun MaxiShield (MaxiShiled Account, MSA) & Akaun Unit Pelaburan (Investment Unit Account, IUA) di mana berkenaan.

PruBSN Aspirasi

Untuk Sijil Tahun pertama & ke-2:
• Amaun Manfaat Kematian Asas yang Dijamin seperti yang dinyatakan di dalam jadual Ilustrasi Pelan ditolak sebarang sumbangan tertunggak; atau
• Jumlah keseluruhan amaun di dalam MSA dan nilai unit-unit di dalam PUA;
   beserta nilai unit-unit di dalam IUA (jika ada)

Untuk Sijil Tahun ke-3 & ke atas:
• Amaun Manfaat Kematian Asas yang Dijamin seperti yang dinyatakan di dalam jadual Ilustrasi Pelan ditolak sebarang sumbangan tertunggak; atau
• Jumlah keseluruhan amaun di dalam MSA dan nilai unit-unit di dalam PUA; atau
• Jumlah Perlindungan Asas tolak sebarang sumbangan tertunggak;
   beserta nilai unit-unit di dalam IUA (jika ada)

PruBSN Platinum

100% dari jumlah perlindungan + nilai tunai dari akaun-akaun.

PruBSN Aspirasi

Untuk Sijil Tahun pertama & ke-2:
• Amaun Manfaat Kematian Asas yang Dijamin seperti yang dinyatakan di dalam jadual Ilustrasi Pelan ditolak sebarang sumbangan tertunggak; atau
• Jumlah keseluruhan amaun di dalam MSA dan nilai unit-unit di dalam PUA;
   beserta nilai unit-unit di dalam IUA (jika ada)

Untuk Sijil Tahun ke-3 & ke atas:
• Amaun Manfaat Kematian Asas yang Dijamin seperti yang dinyatakan di dalam jadual Ilustrasi Pelan ditolak sebarang sumbangan tertunggak; atau
• Jumlah keseluruhan amaun di dalam MSA dan nilai unit-unit di dalam PUA; atau
• Jumlah Perlindungan Asas tolak sebarang sumbangan tertunggak;
   beserta nilai unit-unit di dalam IUA (jika ada)

PruBSN Platinum

100% dari jumlah perlindungan + nilai tunai dari akaun-akaun dan tamat pada umur 70 tahun.

PruBSN Aspirasi

Tidak berkaitan

PruBSN Platinum

Tidak berkaitan.

PruBSN Aspirasi

Untuk PruBSN Aspirasi, anda boleh menuntut pelepasan cukai insurans yang berkaitan, tertakluk pada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

PruBSN Platinum

Sehingga RM6,000 di bawah Insurans Hayat dan KWSP, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

PruBSN Aspirasi

1. Pembayaran Tunai Tahunan
2. Perlindungan Hayat
3. Bayaran Pada Tempoh Matangan
4. Penerimaan Dijamin
5. Fleksibel
6. Potensi Pulangan yang Tinggi

Sila rujuk brosur PruBSN Aspirasi untuk maklumat lanjut.

PruBSN Platinum

Perlindungan Berganda jika berlaku Kematian atau Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh (TPD) akibat kemalangan
Hapuskan kerisauan anda dengan Perlindungan Asas jika berlaku kehilangan nyawa atau TPD. Perlindungan Berganda jika berlaku kehilangan nyawa atau TPD akibat kemalangan sebelum umur 70 tahun.

Pelan Bayaran Tunai Tahunan*

Tahun Sijil / Pelan Bayaran TunaiClassicVantagePrime

% dari jumlah perlindungan
(Tahun sijil ke-2 – ke-10)

2% 4% 6%

% dari jumlah perlindungan
(Tahun sijil ke-11 sehingga kematangan)

4% 8% 12%

 *Tertakluk kepada terma dan syarat.

Produk Kami

Card_Product_Protection_640X480

Pelan Perlindungan

Bina kewangan yang terjamin dan lindungi mereka yang terpenting dalam hidup anda ketika keadaan menduga.

Selanjutnya
Card_Product_Education_640X480

Pelan Pendidikan

Mulakan persediaan kewangan untuk pendidikan anak anda hari ini.

Selanjutnya
Card_Product_Corporate_640X480

Pelan Korporat

Pelihara kebajikan kakitangan anda dengan pelan eksklusif kami yang direka khusus buat para pekerja.

Selanjutnya
Card_Product_Riders_640X480

Pelan Rider

PruBSN menawarkan pelbagai manfaat tambahan yang melengkapkan pelan sedia ada anda bagi perlindungan optimum.

Selanjutnya
Back to Top