Tuntutan Kehilangan Nyawa

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:

 • Borang Tuntutan Kematian
 • Sijil Perawat Perubatan berkaitan dengan punca kematian. Sila rujuk kepada ejen yang berkhidmat untuk anda (jika perlu) atau kunjungi cawangan kami yang terdekat untuk bantuan melengkapkan keperluan tambahan.
 • Salinan Sijil Kematian yang diakui sah (oleh kakitangan atau Eksekutif/ Pengurus Pembangunan Perniagaan di cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad)
 • Salinan Nombor Pengenalan/ Sijil Kelahiran si mati yang diakui sah
 • Salinan Nombor Pengenalan pihak menuntut yang diakui sah
 • Dokumen berkenaan dalam jadual berikut:
  Pihak menuntutDokumen yang diperlukan (Asal atau Salinan Diakui Sah)
  Pasangan Sijil Kahwin
  Kanak-kanak Sijil Kelahiran Pihak Menuntut
  Ibu bapa Sijil Kelahiran Si Mati
  Adik-beradik Sijil Kelahiran Si Mati dan Pihak Menuntut

Serahkan borang tuntutan yang telah dilengkapkan dengan dokumens diperlukan  di cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan atau kepada ejen yang berkhidmat untuk anda.

 1. Pastikan semua borang tuntutan dan dokumen sokongan telah dilengkapkan sepenuhnya untuk mengelakkan sebarang kelewatan.
 2. Pastikan tandatangan anda pada borang tuntutan sama dengan tandatangan yang telah direkodkan.
 3. Sijil Perubatan Sulit hendaklah dilengkapkan atas perbelanjaan pihak menuntut sendiri.
 4. Senarai semakan ini merupakan rujukan sebelum menyerahkan tuntutan. Pihak kami berhak untuk meminta dokumen dan maklumat lain yang berkaitan.
 5. Anda perlu menunjukkan dokumen asal yang telah dibuat salinan dan diserahkan kepada kami apabila perlu.

Semak status tuntutan yang telah dibuat dengan:

 1. Menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di +603 20537188.
 2. Hantarkan emel kepada kami di customer@prubsn.com.my
 3. Menghubungi ejen yang berkhidmat untuk anda.

Tuntutan Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:

Serahkan borang tuntutan yang telah dilengkapkan dengan dokumens diperlukan  di cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan atau kepada ejen yang berkhidmat untuk anda.

 1. Pastikan semua borang tuntutan dan dokumen sokongan telah dilengkapkan sepenuhnya untuk mengelakkan sebarang kelewatan.
 2. Pastikan tandatangan anda pada borang tuntutan sama dengan tandatangan yang telah direkodkan.
 3. Sijil Perubatan Sulit hendaklah dilengkapkan atas perbelanjaan pihak menuntut sendiri.
 4. Senarai semakan ini merupakan rujukan sebelum menyerahkan tuntutan. Pihak kami berhak untuk meminta dokumen dan maklumat lain yang berkaitan.
 5. Anda perlu menunjukkan dokumen asal yang telah dibuat salinan dan diserahkan kepada kami apabila perlu.

Semak status tuntutan yang telah dibuat dengan:

 1. Menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di +603 20537188.
 2. Hantarkan emel kepada kami di customer@prubsn.com.my
 3. Menghubungi ejen yang berkhidmat untuk anda.

Tuntutan CrisisCover & Tuntutan Kanser

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:

 1. Borang Tuntutan CrisisCoverTuntutan Spouse Contributor atau Tuntutan Parent Contributor
 2. Laporan perubatan berkaitan dengan keadaan kesihatan anda. Sila rujuk kepada ejen yang berkhidmat untuk anda (jika perlu) atau kunjungi cawangan kami yang terdekat untuk bantuan melengkapkan keperluan tambahan.
 3. Lain-lain laporan sokongan ujian/ makmal - biopsi, MRI, imbasan dan keputusan siasatan (jika berkenaan)

Serahkan borang tuntutan yang telah dilengkapkan dengan dokumens diperlukan  di cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan atau kepada ejen yang berkhidmat untuk anda.

 1. Pastikan semua borang tuntutan dan dokumen sokongan telah dilengkapkan sepenuhnya untuk mengelakkan sebarang kelewatan.
 2. Pastikan tandatangan anda pada borang tuntutan sama dengan tandatangan yang telah direkodkan.
 3. Sijil Perubatan Sulit hendaklah dilengkapkan atas perbelanjaan pihak menuntut sendiri.
 4. Senarai semakan ini merupakan rujukan sebelum menyerahkan tuntutan. Pihak kami berhak untuk meminta dokumen dan maklumat lain yang berkaitan.
 5. Anda perlu menunjukkan dokumen asal yang telah dibuat salinan dan diserahkan kepada kami apabila perlu.

Semak status tuntutan yang telah dibuat dengan:

 1. Menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di +603 20537188.
 2. Hantarkan emel kepada kami di customer@prubsn.com.my
 3. Menghubungi ejen yang berkhidmat untuk anda.

Manfaat Imbuhan Mingguan / Bayaran Balik Rawatan Akibat Kemalangan/Rawatan Kecederaan Kecemasan

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:

Serahkan borang tuntutan yang telah dilengkapkan dengan dokumens diperlukan  di cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan atau kepada ejen yang berkhidmat untuk anda.

 1. Pastikan semua borang tuntutan dan dokumen sokongan telah dilengkapkan sepenuhnya untuk mengelakkan sebarang kelewatan.
 2. Pastikan tandatangan anda pada borang tuntutan sama dengan tandatangan yang telah direkodkan.
 3. Sijil Perubatan Sulit hendaklah dilengkapkan atas perbelanjaan pihak menuntut sendiri.
 4. Senarai semakan ini merupakan rujukan sebelum menyerahkan tuntutan. Pihak kami berhak untuk meminta dokumen dan maklumat lain yang berkaitan.
 5. Anda perlu menunjukkan dokumen asal yang telah dibuat salinan dan diserahkan kepada kami apabila perlu.

Semak status tuntutan yang telah dibuat dengan:

 1. Menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di +603 20537188.
 2. Hantarkan emel kepada kami di customer@prubsn.com.my
 3. Menghubungi ejen yang berkhidmat untuk anda.

Tuntutan Rawatan Kemasukkan Hospital/ Manfaat Harian Kemasukkan Hospital

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:

 • Borang Tuntutan Perubatan
 • Laporan perubatan berkaitan dengan keadaan kesihatan anda (untuk Rawatan Kecederaan Kecemasan sahaja).
 • Bil asal dan pengesahan bil asal terperinci.

Serahkan borang tuntutan yang telah dilengkapkan dengan dokumens diperlukan  di cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan atau kepada ejen yang berkhidmat untuk anda.

 1. Pastikan semua borang tuntutan dan dokumen sokongan telah dilengkapkan sepenuhnya untuk mengelakkan sebarang kelewatan.
 2. Pastikan tandatangan anda pada borang tuntutan sama dengan tandatangan yang telah direkodkan.
 3. Sijil Perubatan Sulit hendaklah dilengkapkan atas perbelanjaan pihak menuntut sendiri.
 4. Senarai semakan ini merupakan rujukan sebelum menyerahkan tuntutan. Pihak kami berhak untuk meminta dokumen dan maklumat lain yang berkaitan.
 5. Anda perlu menunjukkan dokumen asal yang telah dibuat salinan dan diserahkan kepada kami apabila perlu.

Semak status tuntutan yang telah dibuat dengan:

 1. Menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di +603 20537188.
 2. Hantarkan emel kepada kami di customer@prubsn.com.my
 3. Menghubungi ejen yang berkhidmat untuk anda.

Tuntutan Lebihan Bayaran Semula Perubatan daripada Majikan/ Syarikat Insurans atau Takaful yang lain

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:

 • Borang Tuntutan Perubatan
 • Salinan laporan perubatan yang diakui sah berkaitan keadaan kesihatan anda.
 • Lain-lain laporan sokongan ujian/ makmal - biopsi, MRI, imbasan dan keputusan siasatan (jika berkenaan).
 • Bil asal dan pengesahan bil asal terperinci.
 • Salinan resit asal yang diakui sah.
 • Surat daripada majikan/ syarikat insurans atau pengendali Takaful lain menunjukkan amaun yang telah dibayar.

Serahkan borang tuntutan yang telah dilengkapkan dengan dokumens diperlukan  di cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan atau kepada ejen yang berkhidmat untuk anda.

 1. Pastikan semua borang tuntutan dan dokumen sokongan telah dilengkapkan sepenuhnya untuk mengelakkan sebarang kelewatan.
 2. Pastikan tandatangan anda pada borang tuntutan sama dengan tandatangan yang telah direkodkan.
 3. Sijil Perubatan Sulit hendaklah dilengkapkan atas perbelanjaan pihak menuntut sendiri.
 4. Senarai semakan ini merupakan rujukan sebelum menyerahkan tuntutan. Pihak kami berhak untuk meminta dokumen dan maklumat lain yang berkaitan.
 5. Anda perlu menunjukkan dokumen asal yang telah dibuat salinan dan diserahkan kepada kami apabila perlu.

Semak status tuntutan yang telah dibuat dengan:

 1. Menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di +603 20537188.
 2. Hantarkan emel kepada kami di customer@prubsn.com.my
 3. Menghubungi ejen yang berkhidmat untuk anda.

Senarai Pembedahan Harian

Muat Turun Dokumen

Sila maklum bahawa prosedur/pembedahan yang disenaraikan adalah cadangan PruBSN sahaja. Keputusan dan keperluan untuk pengurusan kemasukan hospital adalah tertakluk kepada budi bicara Doktor yang berkhidmat.

Back to Top