Tuntutan Kehilangan Nyawa

Hubungi ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan PruBSN di +603 20537188.

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:

Untuk Kehilangan Nyawa Akibat Kemalangan >

 • Borang Tuntutan Kematian
 • Laporan perubatan berkaitan dengan punca kematian. Sila rujuk kepada ejen yang berkhidmat untuk anda atau kunjungi cawangan kami yang terdekat untuk bantuan melengkapkan keperluan tambahan (jika perlu).
 • Dokumen Sijil asal
 • Salinan Sijil Kematian yang diakui sah (oleh kakitangan atau Eksekutif/ Pengurus Pembangunan Perniagaan di cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad)
 • Salinan Nombor Pengenalan/ Sijil Kelahiran si mati yang diakui sah
 • Salinan Nombor Pengenalan pihak menuntut yang diakui sah
 • Dokumen berkenaan dalam jadual berikut:
  Pihak menuntutDokumen yang diperlukan (Asal atau Salinan Diakui Sah)
  Pasangan Sijil Kahwin
  Kanak-kanak Sijil Kelahiran Pihak Menuntut
  Ibu bapa Sijil Kelahiran Si Mati
  Adik-beradik Sijil Kelahiran Si Mati dan Pihak Menuntut

Untuk Kehilangan nyawa secara semua jadi (penyakit) >

 • Borang Tuntutan Kematian
 • Laporan perubatan berkaitan dengan punca kematian (jika berkenaan). Sila rujuk kepada ejen yang berkhidmat untuk anda atau kunjungi cawangan kami yang terdekat untuk bantuan melengkapkan keperluan tambahan (jika perlu).
 • Dokumen Sijil asal
 • Salinan Sijil Kematian yang diakui sah (oleh kakitangan atau Eksekutif/ Pengurus Pembangunan Perniagaan di cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad)
 • Salinan Nombor Pengenalan/ Sijil Kelahiran si mati yang diakui sah
 • Salinan Nombor Pengenalan pihak menuntut yang diakui sah
 • Dokumen berkenaan dalam jadual berikut:
  Pihak menuntutDokumen yang diperlukan (asal atau yang diakui sah)
  Pasangan Sijil Kahwin
  Kanak-kanak Sijil Kelahiran Pihak Menuntut
  Ibu bapa Sijil Kelahiran Si Mati
  Adik-beradik Sijil Kelahiran Si Mati dan Pihak Menuntut

Serahkan borang tuntutan yang telah dilengkapkan dengan dokumen-dokumen sokongan kepada ejen yang berkhidmat untuk anda atau ke cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan.

 1. Pastikan semua borang tuntutan dan dokumen sokongan telah dilengkapkan sepenuhnya untuk mengelakkan sebarang kelewatan.
 2. Pastikan tandatangan anda pada borang tuntutan sama dengan tandatangan yang telah direkodkan.
 3. Sijil Perubatan Sulit hendaklah dilengkapkan atas perbelanjaan pihak menuntut sendiri.
 4. Senarai semakan ini merupakan rujukan sebelum menyerahkan tuntutan. Pihak kami berhak untuk meminta dokumen dan maklumat lain yang berkaitan.
 5. Anda perlu menunjukkan dokumen asal yang telah dibuat salinan dan diserahkan kepada kami apabila perlu.
 6. Serahkan kesemua borang serta dokumen sokongan yang telah dilengkapkan kepada kami melalui ejen yang berkhidmat untuk anda atau ke cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan.

Semak status tuntutan yang telah dibuat dengan:

 1. Menghubungi ejen yang berkhidmat untuk anda.
 2. Menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di +603 20537188.
 3. Sending us an email at [email protected]

Tuntutan Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh

Hubungi ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan PruBSN di +603 20537188.

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:

Serahkan borang tuntutan yang telah dilengkapkan dengan dokumen-dokumen sokongan kepada ejen yang berkhidmat untuk anda atau ke cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan.

 1. Pastikan semua borang tuntutan dan dokumen sokongan telah dilengkapkan sepenuhnya untuk mengelakkan sebarang kelewatan.
 2. Pastikan tandatangan anda pada borang tuntutan sama dengan tandatangan yang telah direkodkan.
 3. Sijil Perubatan Sulit hendaklah dilengkapkan atas perbelanjaan pihak menuntut sendiri.
 4. Senarai semakan ini merupakan rujukan sebelum menyerahkan tuntutan. Pihak kami berhak untuk meminta dokumen dan maklumat lain yang berkaitan.
 5. Anda perlu menunjukkan dokumen asal yang telah dibuat salinan dan diserahkan kepada kami apabila perlu.
 6. Serahkan kesemua borang serta dokumen sokongan yang telah dilengkapkan kepada kami melalui ejen yang berkhidmat untuk anda atau ke cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan.

Semak status tuntutan yang telah dibuat dengan:

 1. Menghubungi ejen yang berkhidmat untuk anda.
 2. Menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di +603 20537188.
 3. Sending us an email at [email protected]

Tuntutan CrisisCover

Hubungi ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan PruBSN di +603 20537188.

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:

 1. Borang Tuntutan CrisisCoverTuntutan Spouse Contributor atau Tuntutan Parent Contributor
 2. Laporan perubatan berkaitan dengan keadaan kesihatan anda. Sila rujuk kepada ejen yang berkhidmat untuk anda atau kunjungi cawangan kami yang terdekat untuk bantuan melengkapkan keperluan tambahan (jika perlu).
 3. Dokumen Sijil asal
 4. Lain-lain laporan sokongan ujian/ makmal - biopsi, MRI, imbasan dan keputusan siasatan (jika berkenaan)

Serahkan borang tuntutan yang telah dilengkapkan dengan dokumen-dokumen sokongan kepada ejen yang berkhidmat untuk anda atau ke cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan.

 1. Pastikan semua borang tuntutan dan dokumen sokongan telah dilengkapkan sepenuhnya untuk mengelakkan sebarang kelewatan.
 2. Pastikan tandatangan anda pada borang tuntutan sama dengan tandatangan yang telah direkodkan.
 3. Sijil Perubatan Sulit hendaklah dilengkapkan atas perbelanjaan pihak menuntut sendiri.
 4. Senarai semakan ini merupakan rujukan sebelum menyerahkan tuntutan. Pihak kami berhak untuk meminta dokumen dan maklumat lain yang berkaitan.
 5. Anda perlu menunjukkan dokumen asal yang telah dibuat salinan dan diserahkan kepada kami apabila perlu.
 6. Serahkan kesemua borang serta dokumen sokongan yang telah dilengkapkan kepada kami melalui ejen yang berkhidmat untuk anda atau ke cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan.

Semak status tuntutan yang telah dibuat dengan:

 1. Menghubungi ejen yang berkhidmat untuk anda.
 2. Menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di +603 20537188.
 3. Sending us an email at [email protected]

Tuntutan Kemalangan Peribadi/ Weekly Indemnity/ Accidental Medical Reimbursement

Hubungi ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan PruBSN di +603 20537188.

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:

Serahkan borang tuntutan yang telah dilengkapkan dengan dokumen-dokumen sokongan kepada ejen yang berkhidmat untuk anda atau ke cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan.

 1. Pastikan semua borang tuntutan dan dokumen sokongan telah dilengkapkan sepenuhnya untuk mengelakkan sebarang kelewatan.
 2. Pastikan tandatangan anda pada borang tuntutan sama dengan tandatangan yang telah direkodkan.
 3. Sijil Perubatan Sulit hendaklah dilengkapkan atas perbelanjaan pihak menuntut sendiri.
 4. Senarai semakan ini merupakan rujukan sebelum menyerahkan tuntutan. Pihak kami berhak untuk meminta dokumen dan maklumat lain yang berkaitan.
 5. Anda perlu menunjukkan dokumen asal yang telah dibuat salinan dan diserahkan kepada kami apabila perlu.
 6. Serahkan kesemua borang serta dokumen sokongan yang telah dilengkapkan kepada kami melalui ejen yang berkhidmat untuk anda atau ke cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan.

Semak status tuntutan yang telah dibuat dengan:

 1. Menghubungi ejen yang berkhidmat untuk anda.
 2. Menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di +603 20537188.
 3. Sending us an email at [email protected]

Tuntutan Rawatan Sebelum & Selepas Masuk Hospital/ Rawatan Kecederaan Kecemasan

Hubungi ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan PruBSN di +603 20537188.

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:

 • Borang Tuntutan Perubatan
 • Laporan perubatan berkaitan dengan keadaan kesihatan anda (untuk Rawatan Kecederaan Kecemasan sahaja). Sila rujuk kepada ejen yang berkhidmat untuk anda atau kunjungi cawangan kami yang terdekat untuk bantuan melengkapkan borang Kenyataan Doktor (Perubatan).
 • Bil asal yang terperinci
 • Resit asal

Serahkan borang tuntutan yang telah dilengkapkan dengan dokumen-dokumen sokongan kepada ejen yang berkhidmat untuk anda atau ke cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan.

 1. Pastikan semua borang tuntutan dan dokumen sokongan telah dilengkapkan sepenuhnya untuk mengelakkan sebarang kelewatan.
 2. Pastikan tandatangan anda pada borang tuntutan sama dengan tandatangan yang telah direkodkan.
 3. Sijil Perubatan Sulit hendaklah dilengkapkan atas perbelanjaan pihak menuntut sendiri.
 4. Senarai semakan ini merupakan rujukan sebelum menyerahkan tuntutan. Pihak kami berhak untuk meminta dokumen dan maklumat lain yang berkaitan.
 5. Anda perlu menunjukkan dokumen asal yang telah dibuat salinan dan diserahkan kepada kami apabila perlu.
 6. Serahkan kesemua borang serta dokumen sokongan yang telah dilengkapkan kepada kami melalui ejen yang berkhidmat untuk anda atau ke cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan.

Semak status tuntutan yang telah dibuat dengan:

 1. Menghubungi ejen yang berkhidmat untuk anda.
 2. Menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di +603 20537188.
 3. Sending us an email at [email protected]

Tuntutan Hospital Benefit/ Daily Hospital Benefit

Hubungi ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan PruBSN di +603 20537188.

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:

 • Borang Tuntutan Perubatan
 • Laporan perubatan berkaitan dengan keadaan kesihatan anda (untuk Rawatan Kecederaan Kecemasan sahaja). Sila rujuk kepada ejen yang berkhidmat untuk anda atau kunjungi cawangan kami yang terdekat untuk bantuan melengkapkan borang Kenyataan Doktor (Perubatan).
 • Bil asal atau salinan yang diakui sah

Serahkan borang tuntutan yang telah dilengkapkan dengan dokumen-dokumen sokongan kepada ejen yang berkhidmat untuk anda atau ke cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan.

 1. Pastikan semua borang tuntutan dan dokumen sokongan telah dilengkapkan sepenuhnya untuk mengelakkan sebarang kelewatan.
 2. Pastikan tandatangan anda pada borang tuntutan sama dengan tandatangan yang telah direkodkan.
 3. Sijil Perubatan Sulit hendaklah dilengkapkan atas perbelanjaan pihak menuntut sendiri.
 4. Senarai semakan ini merupakan rujukan sebelum menyerahkan tuntutan. Pihak kami berhak untuk meminta dokumen dan maklumat lain yang berkaitan.
 5. Anda perlu menunjukkan dokumen asal yang telah dibuat salinan dan diserahkan kepada kami apabila perlu.
 6. Serahkan kesemua borang serta dokumen sokongan yang telah dilengkapkan kepada kami melalui ejen yang berkhidmat untuk anda atau ke cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan.

Semak status tuntutan yang telah dibuat dengan:

 1. Menghubungi ejen yang berkhidmat untuk anda.
 2. Menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di +603 20537188.
 3. Sending us an email at [email protected]

Tuntutan Lebihan Bayaran Semula Perubatan daripada Majikan/ Syarikat Insurans atau Takaful yang lain

Hubungi ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan PruBSN di +603 20537188.

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:

 • Borang Tuntutan Perubatan
 • Salinan laporan perubatan yang diakui sah berkaitan keadaan kesihatan anda.
 • Lain-lain laporan sokongan ujian/ makmal - biopsi, MRI, imbasan dan keputusan siasatan (jika berkenaan)
 • Salinan bil terperinci yang diakui sah
 • Salinan resit asal yang diakui sah
 • Surat daripada majikan/ syarikat insurans atau pengendali Takaful lain menunjukkan amaun yang telah dibayar

Serahkan borang tuntutan yang telah dilengkapkan dengan dokumen-dokumen sokongan kepada ejen yang berkhidmat untuk anda atau ke cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan.

 1. Pastikan semua borang tuntutan dan dokumen sokongan telah dilengkapkan sepenuhnya untuk mengelakkan sebarang kelewatan.
 2. Pastikan tandatangan anda pada borang tuntutan sama dengan tandatangan yang telah direkodkan.
 3. Sijil Perubatan Sulit hendaklah dilengkapkan atas perbelanjaan pihak menuntut sendiri.
 4. Senarai semakan ini merupakan rujukan sebelum menyerahkan tuntutan. Pihak kami berhak untuk meminta dokumen dan maklumat lain yang berkaitan.
 5. Anda perlu menunjukkan dokumen asal yang telah dibuat salinan dan diserahkan kepada kami apabila perlu.
 6. Serahkan kesemua borang serta dokumen sokongan yang telah dilengkapkan kepada kami melalui ejen yang berkhidmat untuk anda atau ke cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad yang berdekatan.

Semak status tuntutan yang telah dibuat dengan:

 1. Menghubungi ejen yang berkhidmat untuk anda.
 2. Menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di +603 20537188.
 3. Sending us an email at [email protected]

Senarai Pembedahan Harian

Muat Turun Dokumen

Sila maklum bahawa prosedur/pembedahan yang disenaraikan adalah cadangan PruBSN sahaja. Keputusan dan keperluan untuk pengurusan kemasukan hospital adalah tertakluk kepada budi bicara Doktor yang berkhidmat.

Back to Top