Pembayaran automatik menerusi auto-debit akaun simpanan dan semasa

Bank yang mengambil bahagian:

  1. Bank Simpanan Nasional
  2. Malayan Banking Berhad
  3. CIMB Bank Berhad
  4. RHB Bank Berhad
  5. Public Bank Berhad
  6. Bank Islam Berhad
  7. Standard Chartered Bank Berhad
Butir-butirBank Simpanan Nasional Berhad (BSN)Malayan Banking Berhad / Islamic
(MBB)
RHB
Bank Berhad / Islamic
(RHB)
CIMB
Bank Berhad
(CIMB)
Public
Bank Berhad / Islamic
(PBB)
Bank Islam
Malaysia Berhad
(BIMB)
Kepastian tandatangan di cawangan asal Diperlukan Tidak berkaitan Diperlukan Diperlukan Diperlukan Tidak berkaitan
Dokumen-dokumen yang diperlukan

• Borang kebenaran debit auto lengkap

• Salinan buku simpanan (muka surat pertama sahaja)

Borang kebenaran debit auto lengkap Borang kebenaran debit auto lengkap Borang kebenaran debit auto lengkap Borang kebenaran debit auto lengkap Borang kebenaran debit auto lengkap
Caj RM1 untuk proses pendaftaran (sekali sahaja) RM1 untuk setiap transaksi berjaya RM0.50 untuk setiap transaksi berjaya RM0.50 untuk setiap transaksi berjaya RM1 untuk setiap transaksi berjaya Tiada
Back to Top