Pilih bahasa anda
Membolehkan anda berhubung dengan komuniti anda dan dilindungi secara serentak dalam satu aplikasi mudah alih.
Perlindungan

PruBSN Aman

Membolehkan anda berhubung dengan komuniti anda dan dilindungi secara serentak dalam satu aplikasi mudah alih

PruBSN adalah peserta Sandbox yang diluluskan, menawarkan PruBSN Aman, produk takaful keluarga yang kini sedang diuji di Bank Negara Malaysia Fintech Regulatory Sandbox

601220537188 

Gunakan kod rujukan ini untuk memulakan pengalaman anda bersama PruBSN Aman!

Maklumat produk

Terma Perlindungan dan Sumbangan

 

Sumbangan Pendahuluan

 RM120

 

Umur Kelayakan       

 

 19 - 65 tahun

Tamat Tempoh Perlindungan           

 

 70 tahun

 

 

Manfaat

 

Manfaat Kematian

RM7,000; akan dibayar kepada penama

 

Manfaat Khairat

RM3,000 akan dibayar terus kepada Penyedia Perkhidmatan Pengebumian, sekiranya penama anda memilih untuk menggunakan perkhidmatan mereka. Sekiranya perkhidmatan pengurusan pengebumian tidak digunakan, Manfaat Khairat ini akan dibayar kepada penama anda.

 

Perlepasan Cukai

Untuk PruBSN Aman, anda boleh menuntut pelepasan cukai insurans yang berkaitan, tertakluk pada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

Ciri-ciri

Menjadi sebahagian daripada komuniti
Dengan melanggan PruBSN Aman, anda dan peserta lain saling bersetuju untuk saling membantu, dari segi kewangan.

Langganan mudah
Hanya beberapa minit untuk melanggan. Tidak perlu melampirkan laporan perubatan.

Mampu milik
Hanya diperlukan RM120 untuk melengkapkan langganan anda. Jumlah tuntutan hanya akan dikongsi apabila terdapat kematian dalam kalangan peserta.

Telus
Anda dapat melihat statistik langsung seperti jumlah peserta, jumlah tuntutan dan baki Akaun Bersama, serta-merta.

Tambah sumbangan automatik
Simpan kad debit/kredit anda dalam aplikasi agar apabila tambah nilai automatik diperlukan, ia akan dilakukan dengan lancar.

Manfaat khairat
RM 3,000; yang akan dibayar terus kepada Penyedia Perkhidmatan Pengebumian, sekiranya penama anda memilih untuk menggunakan perkhidmatan mereka.

Perkhidmatan pengebumian eksklusif
Hubungi MyAngkasa Mukmin di talian +601110525907. Mereka akan membantu mengatur urusan pengebumian.

Manfaat kematian
RM 7,000; yang akan dibayar kepada penama anda. RM10,000 akan dibayar kepada penama anda sekiranya perkhidmatan pengebumian tidak digunakan.

Mudah digunakan
Penama anda hanya perlu mengemukakan tuntutan manfaat kematian dari jauh melalui aplikasi.

Boleh memilih untuk keluar pada bila-bila masa
Anda boleh menarik diri pada bila-bila masa.

Nota Penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai produk kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.