Pilih bahasa anda
Family playing bubble

PruBSN Lestari

Menyediakan perlindungan penting tanpa perlu menjawab sebarang soalan kesihatan atau menjalani sebarang pemeriksaan perubatan. Mohon sekarang PruBSN Lestari hanya ditawarkan untuk tempoh terhad!

Butiran Produk

Kelayakan, Perlindungan dan Sumbangan

Umur Kemasukan

Umur pada Hari Lahir akan Datang (ANB)

30 – 65 ANB

Tempoh Manfaat

Sehingga umur tamat tempoh 80 tahun

Jumlah Perlindungan Asas

Minimum: RM 50,000

Maksimum: RM 250,000

Sumbangan

Minimum sumbangan bulanan ialah RM50. Sumbangan adalah berdasarkan pemilihan Jumlah Perlindungan Asas, pilihan rider dan kekerapan sumbangan anda. Sumbangan akan berbeza mengikut umur Orang Yang Dilindungi.

Tempoh Bayaran Sumbangan

Sumbangan dibayar sepanjang tempoh manfaat.

Ciri-ciri

Boleh Diubah Suai

Fleksibiliti untuk memilih jumlah perlindungan dan pilihan rider tambahan untuk memenuhi kemampuan dan keperluan anda.

Sumbangan yang Mampu Milik

Dapatkan perlindungan dengan sumbangan serendah RM50* sebulan. Sumbangan anda akan berbeza mengikut umur anda.

*Sumbangan adalah berdasarkan senario umur 35, lelaki dan Jumlah Perlindungan Asas sebanyak RM80,000. 

Tawaran Terhad 

Dapatkan perlindungan untuk anda tanpa sebarang soalan! Mohon sekarang sebelum terlambat.

Manfaat-manfaat

 

Manfaat Asas

 

Manfaat Kematian atau Manfaat Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh1 (TPD)

Tahun Sijil 1 hingga 3

 1. Kematian atau TPD1 disebabkan oleh punca selain dari kemalangan


 2. Kematian atau TPD1 disebabkan oleh kemalangan

Yang mana lebih tinggi:

 1. jumlah Sumbangan Perlindungan2 dibayar; atau

 2. amaun di dalam Akaun Khas Individu (ISA);

 berserta nilai unit-unit di dalam Akaun Unit Pelaburan (IUA), jika ada.
Yang mana lebih tinggi:

 1. Jumlah Perlindungan Asas; atau

 2. amaun di dalam Akaun Khas Individu (ISA);

berserta nilai unit-unit di dalam Akaun Unit Pelaburan (IUA), jika ada.

   

Tahun Sijil 4 dan seterusnya

Yang mana lebih tinggi dari:

 1. Jumlah Perlindungan Asas; atau

 2. amaun di dalam Akaun Khas Individu (ISA), jika ada;

berserta nilai unit-unit di dalam Akaun Unit Pelaburan (IUA), jika ada.

Manfaat Kematian akibat Kemalangan3

Dibayar sebagai tambahan kepada Manfaat Kematian:

   

Kematian akibat kemalangan

Tambahan 100% Jumlah Perlindungan Asas

Kematian akibat kemalangan dalam pengangkutan awam, di dalam gerabak lif, pembakaran teater, hotel atau bangunan awam.

Tambahan 200% Jumlah Perlindungan Asas

Kematian akibat kemalangan di luar negara

Tambahan 300% Jumlah Perlindungan Asas

   

Manfaat Khairat

Bayaran tambahan kepada Manfaat Kematian, RM2,0004 akan dibayar apabila kematian untuk membantu ahli keluarga dengan perbelanjaan pengebumian:

   
 1. Kematian Orang yang Dilindungi akibat kemalangan dalam tempoh Tahun Sijil 1 hingga 3

 2. Kematian Orang yang Dilindungi (disebabkan oleh sebarang punca) dari tempoh Tahun Sijil 4 dan seterusnya.

 


RM2,000

   

Manfaat Elaun Kesejahteraan

Menerima RM500 apabila didiagnosis sebarang Penyakit Berjangkit berikut:

 • Demam Denggi

 • Demam Chikungunya

 • Malaria - sekiranya memerlukan kemasukan ke hospital untuk sekurang-kurangnya 24 jam

 • Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut (HFMD)

 • Leptospirosis

 • Tuberculosis (TB)

 • Hepatitis B

 • COVID-19 (Kategori 3 dan ke atas) - sekiranya memerlukan rawatan aktif di hospital


Elaun ini dibayar sehingga 2 peristiwa untuk seumur hidup setiap Orang yang Dilindungi dan tertakluk kepada tempoh menunggu selama 30 hari dari tarikh permulaan sijil, atau tarikh penguatkuasaan semula sijil, yang mana lebih kemudian. Ia hanya perlu dibayar sekali seumur hidup untuk peristiwa yang sama.

Manfaat Matang

Semasa sijil matang, nilai tunai yang bersamaan amaun di dalam ISA dan unit-unit di dalam IUA (jika ada) akan dibayar.

   

1  Manfaat TPD disediakan sehingga Orang yang Dilindungi mencapai umur 70 tahun atau pada tarikh tamat tempoh sijil, yang
    mana lebih awal.

2  Bahagian daripada jumlah sumbangan yang anda perlu bayar untuk pelan asas.

3  Manfaat Kematian akibat Kemalangan disediakan sehingga Orang yang Dilindungi mencapai umur 70 tahun atau pada tarikh
    tamat tempoh sijil, yang mana lebih awal.

4 Bagi kematian disebabkan oleh punca selain dari kemalangan, Manfaat Khairat ini hanya akan dibayar dari Sijil Tahun 4 dan
    seterusnya. Manfaat ini dibayar sekali sahaja walaupun Orang yang Dilindungi memiliki lebih daripada 1 sijil PruBSN Lestari.

 

Pilihan Rider Tambahan

Takaful Saver 

Potensi pulangan dan peningkatan dalam nilai tunai dengan melaburkan sumbangan rider dalam dana berkaitan pelaburan yang diluluskan Syariah (Dana Takafulink) yang anda pilih:

 • Takafulink Dana Bon 

 • Takafulink Dana Ekuiti Dinasti 

 • Takafulink Dana Urus 

 • Takafulink Dana Dinamik 

 • Takafulink Dana Ekuiti Plus

 • Takafulink Dana Ekuiti Income

 • Takafulink Dana Ekuiti Global

 • Takafulink Dana Aktif

 • Takafulink Dana Asia


Untuk maklumat lanjut mengenai Helaian Fakta Dana dan prestasi pelaburan dana yang lalu, anda boleh rujuk www.prubsn.com.my.

Ihsan

Bantu keluarga yang dilanda kemiskinan melalui inisiatif PruBSN Microtakaful Jariyah daripada sumbangan RM5 sebulan. 100% sumbangan daripada rider Ihsan akan disalurkan kepada Dana Jariyah Microtakaful PruBSN yang diuruskan oleh PruBSN Prihatin.

Pelepasan Cukai

Sehingga RM6,000 di bawah insurans hayat dan KWSP, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

Nota Penting
 • Terdapat pelan lain dengan perlindungan serupa yang tersedia di mana penguderaitan diperlukan. Pelan in mungkin mempunyai sumbangan dan penolakan Tabarru' yang lebih rendah berbanding PruBSN Lestari kerana keperluan penguderaitan. Anda boleh berunding dengan ejen PruBSN anda untuk butiran lanjut. 

 • Anda seharusnya berpuas hati bahawa pelan ini memenuhi keperluan anda dan anda mampu membuat sumbangan kerana sumbangan akan meningkat seiring dengan pertambahan umur anda.

 • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai PruBSN Lestari. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 2775 7188 atau customer@prubsn.com.my.