Pilih bahasa anda
Medic Protector | Prudential BSN Takaful
Rider

Medic Protector

Ringankan beban bil perubatan anda supaya anda dapat terus mengekalkan simpanan anda untuk matlamat anda.

Maklumat produk

Ciri-ciri dan Perlindungan

 

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini menyediakan sokongan kewangan sekiranya ada kemasukan hospital dan pembedahan atau rawatan pesakit luar yang terpilih. Anda juga akan menerima perlindungan tambahan tahunan bagi Penyakit Kritikal yang tertentu.

Umur Kelayakan

1 hingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

Sehingga 100 tahun

 

Sumbangan

Tempoh Bayaran Sumbangan

Sepanjang tempoh perlindungan

Sumbangan Tahunan

Jadual Kadar Sumbangan Tahunan

 

Nota Penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.