Kerjaya | Prudential BSN Takaful

Di PruBSN, kami berhasrat mewujudkan persekitaran yang membolehkan para pekerja kami mencari nilai dan makna dalam pekerjaan mereka, di samping memberikan prestasi cemerlang buat para pelanggan, pemegang saham dan komuniti kami. Ini penting dalam memastikan kejayaan kami dan dilaksanakan melalui tumpuan terhadap perkara-perkara berikut:


Pembangunan Bakat & Program Latihan yang Teguh
Kami menyediakan peluang yang mencukupi untuk pembelajaran dan pertumbuhan dengan menawarkan latihan dalaman serta program awam, bengkel dan seminar untuk semua pekerja kami.

Memacu Kepimpinan
Usaha kami dalam mencapai tahap kepimpinan yang baik bukan setakat di peringkat pengurusan tertinggi sahaja. Kami mempersiapkan bakat kami di peringkat awal bagi memastikan barisan pemimpin yang kukuh di masa hadapan. Melalui Program Pembangunan Kepimpinan kami yang telah diberi pengiktirafan, pekerja yang berpotensi tinggi dikenal pasti dan dinilai untuk menentukan kekuatan individu dan bidang yang perlu dibangunkan.

Prestasi & Ganjaran
Kami berusaha ke arah merealisasikan kaedah penggajian-mengikut-prestasi  melalui sistem ganjaran yang memastikan keseluruhan syarikat dan keputusan perniagaan serta prestasi individu dan tingkah laku, dapat dilihat dalam ganjaran setiap pekerja.

Penglibatan Pekerja
Kami menggalakkan dialog yang berterusan dan terbuka di kalangan wargakerja kami melalui forum dan kaji selidik, juga melalui budaya kepimpinan yang teguh dan maklumbalas yang jujur di antara pengurus dan pekerja. Kami juga amat menggalakkan aktiviti sukarelawan oleh pekerja kami sebagai satu cara untuk menyokong komuniti dan memperoleh kemahiran baru.

Kepelbagaian & Rangkuman
Kami komited untuk membangunkan dan mengekalkan budaya tenaga kerja kami yang pelbagai dan menyeluruh.

 

Bank Negara Malaysia – Pengesahan Majikan
Sebarang permintaan untuk pengesahan majikan seperti yang telah ditetapkan dalam piawaian Polisi Penyaringan Pekerja oleh Bank Negara Malaysia perlu dikirimkan ke PruBSN_HR_Recruitment@prubsn.com.my. Sila pastikan ‘Borang Pengesahan’ dan persetujuan bertulis daripada individu-individu berkenaan permohonan pekerjaan anda turut disertakan bersama.

Perunding Takaful/Ejen

Sertai kami sebagai ejen dan bina laluan kerjaya yang mengagumkan.

Selanjutnya
Back to Top