Pilih bahasa anda

Panduan mudah membuat tuntutan

Hantar dan semak tuntutan anda dengan cara yang anda mahukan
Jari kelingking melambangkan perjanjian

Komitmen Tuntutan Kami

Polisi kami adalah melindungi anda dan keluarga anda semasa menghadapi saat-saat sukar dalam kehidupan anda. Kami akan membayar tuntutan anda secepat mungkin dengan penuh prihatin dan insani. Kami menjadikan proses tuntutan ini mudah dan ringkas, serta hanya meminta maklumat yang diperlukan sahaja.
Selanjutnya

Bagaimana untuk menghantar tuntutan anda?

Pasangan melihat carta
Melalui e-mel
Hantar tuntutan anda berserta semua dokumen, resit dan borang yang diperlukan melalui e-mel ke Pusat Khidmat Pelanggan kami di customer@prubsn.com.my
Seorang lelaki melihat dokumen dan tabletnya
Melalui ejen perkhidmatan
Hantar tuntutan melalui ejen anda dan mereka akan membantu untuk menyerahkannya melalui landasan tuntutan digital PruServe Plus ataupun Takafulnet

Pilih jenis tuntutan

Tuntutan Kehilangan Nyawa

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:

 • Borang Tuntutan

 • Sijil Perawat Perubatan berkaitan dengan punca kematian. Sila rujuk kepada ejen yang berkhidmat untuk anda (jika perlu) atau hubungi pusat khidmat pelanggan melalui e-mel  customer@prubsn.com.my.

 • Salinan Sijil Kematian yang diakui sah (oleh kakitangan atau Eksekutif/ Pengurus Pembangunan Perniagaan di cawangan PruBSN atau Prudential Assurance Malaysia Berhad)

 • Salinan Nombor Pengenalan/ Sijil Kelahiran si mati yang diakui sah

 • Salinan Nombor Pengenalan pihak menuntut yang diakui sah

 

Dokumen berkenaan dalam jadual yang berikut:

Pihak menuntut    

Dokumen yang diperlukan (Asal atau Salinan Diakui Sah) 

Pasangan    

Sijil Kahwin  

Kanak-kanak 

Sijil Kelahiran Pihak Menuntut   

Ibu bapa  

Sijil Kelahiran Si Mati   

Adik-beradik 

Sijil Kelahiran Si Mati dan Pihak Menuntut  


Anda kemudian boleh meng hantar tuntutan melalui ejen atau melalui e-mel.

Tuntutan Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh

Pastikan kesemua dokumen seperti berikut dilengkapkan:

 • Borang Tuntutan

 • Laporan perubatan untuk kondisi Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh. Sila rujuk kepada ejen yang berkhidmat untuk anda (jika perlu) atau hubungi pusat khidmat pelanggan melalui e-mel customer@prubsn.com.my.

 • Lain-lain laporan sokongan ujian/ makmal - biopsi, MRI, imbasan dan keputusan siasatan (jika berkenaan)       


Anda kemudian boleh menghantar tuntutan melalui ejen atau melalui e-mel.    

Tuntutan Penyakit Kritikal

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:

 • Borang Tuntuan
 • Laboran perubatan berkaitan dengan keadaan kesihatan anda. Sila rujuk kepada ejen yang berkhidmat untuk anda (jika perlu) atau hubungi pusat khidmat pelanggan melalui e-mel customer@prubsn.com.my.

 • Lain-lain laporan sokongan ujian/ makmal - biopsi, MRI, imbasan dan keputusan siasatan (jika berkenaan)

Andakemudian boleh menghantar tuntutan melalui ejen perkhidmatan atau melalui e-mel.    

Manfaat Imbuhan Mingguan / Bayaran Balik Rawatan Akibat Kemalangan/Rawatan Kecederaan Kecemasan

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:


Anda kemudian boleh menghantar tuntutan melalui ejen atau melalui e-mel.    

Tuntutan Rawatan Kemasukkan Hospital/ Manfaat Harian Kemasukkan Hospital

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:


Anda kemudian boleh menghantar tuntutan melalui ejen atau melalui e-mel.    

Tuntutan Lebihan Bayaran Semula Perubatan daripada Majikan/ Syarikat Insurans atau Takaful yang lain

Pastikan kesemua dokumen yang berkenaan seperti berikut dilengkapkan:

 • Borang Tuntutan  

 • Salinan laporan perubatan yang diakui sah berkaitan keadaan kesihatan anda.

 • Lain-lain laporan sokongan ujian/ makmal - biopsi, MRI, imbasan dan keputusan siasatan (jika berkenaan).

 • Bil asal dan pengesahan bil asal terperinci.

 • Salinan resit asal yang diakui sah.

 • Surat daripada majikan/ syarikat insurans atau pengendali takaful lain menunjukkan amaun yang telah dibayar.                       


Anda kemudian boleh menghantar tuntutan melalui ejen atau melalui e-mel.    

Peringatan penting sebelum penyerahan tuntutan anda
 • Pastikan semua borang tuntutan dan dokumen sokongan telah dilengkapkan sepenuhnya untuk mengelakkan sebarang kelewatan.

 • Pastikan tandatangan anda pada borang tuntutan sama dengan tandatangan yang telah direkodkan.

 • Sijil Perubatan Sulit hendaklah dilengkapkan atas perbelanjaan pihak menuntut sendiri.

 • Senarai semakan ini merupakan rujukan sebelum menyerahkan tuntutan. Pihak kami akan meminta dokumen dan maklumat lain yang berkaitan.

 • Anda perlu menunjukkan dokumen asal yang telah dibuat salinan dan diserahkan kepada kami apabila perlu.

Semak status tuntutan

Semak status tuntutan anda dan maklumat sijil serta hantar keperluan dokumen tertunggak dengan beberapa klik sahaja melalui PruBSN Touch.