Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
close

Polisi Privasi Prudential BSN Takaful Berhad

Kami di Prudential BSN Takaful Berhad [740651-H] mengambil serius terhadap perlindungan maklumat peribadi dan privasi anda.

Oleh itu, kami telah menetapkan di bawah maklumat mengenai pemprosesan kami terhadap maklumat peribadi anda, apa hak anda, dan bagaimana anda boleh berhubung dengan kami jika anda ingin mengetahui lebih lanjut.

Apabila kami mengatakan maklumat peribadi, kami bermaksud maklumat tentang anda, seperti nama anda, tarikh lahir dan butiran komunikasi. Kami mengumpul maklumat peribadi daripada anda yang perlu bagi kami sama ada untuk memberikan anda produk atau perkhidmatan yang anda minta atau mematuhi keperluan undang-undang atau kontrak. Sebaliknya, jika anda tidak dapat memberikan maklumat peribadi tertentu yang diperlukan bagi kami untuk menyediakan produk dan/atau perkhidmatan kami kepada anda, kami tidak akan dapat memberikan anda produk dan/atau perkhidmatan itu.

Kami mungkin mengubah Polisi Privasi ini dari semasa ke semasa dengan mengemaskini halaman Polisi Privasi kami di laman web kami. Apa-apa perubahan, kemas kini atau pengubahsuaian kepada Polisi Privasi kami akan dimaklumkan di laman web syarikat kami. Oleh itu, sila periksa Polisi Privasi kami dari semasa ke semasa di laman web kami, kerana versi Polisi Privasi kami yang dipaparkan di laman web kami dijadikan keutamaan ke atas semua Polisi Privasi kami versi sebelumnya.

Bahagian A – Maklumat Peribadi yang Diproses

 • Butiran peribadi dan komunikasi, seperti pekerjaan, nama penuh, nombor telefon dan sejarah butiran komunikasi;

 • Tarikh lahir, jantina dan/atau umur anda;

 • Kewarganegaraan anda (jika berkaitan dengan produk atau perkhidmatan);

 • Butiran pelabur dana, benefisiari, seperti pemegang sijil/sijil bersama dan penerima manfaat kecil produk atau perkhidmatan kami;

 • Ahli keluarga (jika berkaitan dengan produk atau perkhidmatan);

 • Rekod komunikasi anda dengan kami seperti melalui nombor telefon pusat khidmat pelanggan kami dan, jika anda berhubung dengan kami atas talian menggunakan perkhidmatan atas talian kami atau melalui aplikasi telefon pintar kami, butiran seperti data lokasi telefon bimbit anda, alamat IP dan alamat MAC;

 • Produk dan perkhidmatan yang anda sertai dengan kami, serta orang yang anda berminat untuk turut serta dan yang telah menyertai produk dan perkhidmatan kami dan kaedah pembayaran berkaitan yang digunakan;

 • Penggunaan produk dan perkhidmatan kami, apa-apa tuntutan dan sama ada tuntutan tersebut telah dibayar atau tidak (dan butiran yang berkaitan dengannya);

 • Analisis data yang berkaitan dengan pemasaran yang dibuat kepada anda, termasuk sejarah komunikasi dan sama ada anda membukanya atau klik pautan;

 • Maklumat mengenai penggunaan produk atau perkhidmatan anda yang dipegang oleh Rakan Pemasaran kami, seperti polisi insurans, sijil takaful, gadai janji, simpanan atau perkhidmatan kewangan dan produk;

 • Maklumat yang kami peroleh dari pihak ketiga, termasuk maklumat mengenai risiko insurans/takaful, harga, sejarah tuntutan, kejadian suspek penipuan dan sejarah penggunaan;

 • Maklumat peribadi yang kami peroleh daripada Agensi Rujukan Kredit dan Agensi Pencegahan Penipuan, termasuk orang awam (contohnya, keingkaran) dan sejarah kredit yang dikongsi, keadaan kewangan dan sejarah kewangan;

 • Maklumat penipuan, hutang dan pencurian, termasuk butir-butir mengenai wang yang anda berhutang, disyaki kejadian penipuan atau kecurian, dan butiran sebarang peranti yang digunakan untuk penipuan;

 • Maklumat rekod jenayah, termasuk kesalahan yang didakwa;

 • Maklumat tentang kesihatan fizikal dan mental anda atau jika anda seorang pelanggan yang terdedah jika anda memohon insurans hayat/takaful keluarga atau perubatan;

 • Maklumat tentang harta anda, seperti lokasi, nilai, bilangan bilik, jenis hartanah dan kerja bangunan yang telah anda lakukan (jika berkaitan dengan produk atau perkhidmatan);

 • Maklumat kewangan tentang anda, seperti gaji dan butiran pendapatan lain, butiran simpanan anda, butiran perbelanjaan anda, dan kaedah pembayaran;

 • Butiran tentang semua pinjaman dan pinjaman anda yang sedia ada (jika berkaitan dengan produk atau perkhidmatan);

 • Maklumat mengenai status pekerjaan anda (jika berkaitan dengan produk atau perkhidmatan);

 • Maklumat tentang status penghuni hartanah anda, sama ada anda penyewa, tinggal bersama ibu bapa atau penghuni pemilik hartanah tempat anda tinggal pada masa permohonan anda;

 • kediaman anda dan/atau status kewarganegaraan anda;

 • Status perkahwinan anda, keluarga, gaya hidup atau keadaan sosial (jika berkaitan dengan produk atau perkhidmatan). Sebagai contoh, bilangan tanggungan yang anda miliki atau jika anda adalah balu atau duda;

 • Maklumat yang kami beli atau sewa dari pihak ketiga, termasuk maklumat demografi, butiran terperinci kewangan, senarai pemasaran, maklumat yang tersedia secara umum dan maklumat untuk membantu meningkatkan relevansi produk dan perkhidmatan kami;

 • Pandangan mengenai anda dan pelanggan kami yang diperoleh daripada analisis atau pemprofilan pelanggan;

 • Transaksi pihak ketiga; seperti seseorang selain daripada pemegang akaun menggunakan perkhidmatan tersebut, maklumat tentang orang tersebut dan transaksi tersebut; dan

 • Maklumat cukai (jika berkaitan dengan produk atau perkhidmatan). Sebagai contoh, untuk akaun pelaburan.

Bahagian B – Di Mana Kami Mendapat Maklumat Peribadi Anda

Kami akan mengumpul maklumat peribadi daripada sumber-sumber am yang berikut:

 • Secara langsung daripada anda, dan apa-apa maklumat daripada ahli keluarga, syarikat berkaitan atau benefisiari produk dan perkhidmatan;

 • Maklumat yang dihasilkan tentang anda apabila anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami;

 • Daripada broker atau perantara lain (sebagai contoh, ejen, pengedar, rakan kongsi perniagaan, institusi penjagaan kesihatan, klinik, hospital, doktor, pakar perubatan) yang kami bekerjasama untuk menyediakan produk atau perkhidmatan atau sebut harga kepada anda;

 • Kumpulan syarikat Prudential jika anda sudah mempunyai produk dengan mereka, telah memohon atau telah memiliki satu produk sebelumnya;

 • Kuki (contohnya, tarikh dan waktu lawatan anda, halaman yang anda lawati di dalam laman web), perkhidmatan lokasi, alamat IP apabila anda melawati laman web atau aplikasi mudah alih kami berdasarkan persetujuan anda untuk mengumpul kuki melalui sepanduk kuki;

 • Borang soal selidik dan butir-butir hubungan apabila anda menyertai soal selidik, persidangan pelabur, pameran bergerak atau apabila anda mengemas kini borang Hubungi Kami di laman web kami;

 • Sumber lain seperti Agensi Pencegahan Penipuan, Agensi Rujukan Kredit, peminjam lain, direktori dan maklumat awam yang tersedia (contohnya, direktori telefon, internet, artikel berita, e-mel), pemulihan hutang dan/atau agen pengesanan, organisasi lain membantu pencegahan dan pengesanan jenayah, polis dan agensi penguatkuasaan undang-undang;

 • Kami membeli atau menyewa maklumat mengenai anda atau pelanggan secara amnya daripada pihak ketiga termasuk maklumat demografi, butiran kenderaan, sejarah tuntutan, maklumat penipuan, senarai pemasaran, maklumat yang tersedia secara umum dan maklumat lain untuk membantu meningkatkan produk dan perkhidmatan kami atau perniagaan kami;

 • Apabila anda menyertai dan bertindak balas terhadap promosi kami, cabutan bertuah, pertandingan, acara, inisiatif, yang dianjurkan oleh kami, rakan kongsi, wakil atau penyedia perkhidmatan dan/atau sebarang permintaan lain untuk data peribadi tambahan;

 • Daripada imej anda yang ditangkap oleh kami melalui kamera CCTV semasa anda berada di mana-mana premis kami, atau melalui gambar, atau video yang diambil oleh kami, wakil kami atau ejen kami semasa anda menghadiri acara kami;

 • Melalui rakaman suara apabila anda berinteraksi dengan pegawai khidmat pelanggan kami;

 • Apabila anda dihubungi, dan memberi maklum balas dengan telemarketer (pegawai pemasaran melalui telefon) kami; dan/atau

 • Maklumat daripada pihak ketiga apabila anda membuat pembayaran melalui (termasuk tetapi tidak terhad kepada kios pembayaran fizikal dan digital)


Bahagian B.1 – Polisi Kuki

Laman kami menggunakan kuki untuk membezakan anda daripada pengguna lain di Laman kami. Ini membantu kami memberikan anda pengalaman yang baik apabila anda menggunakan Laman ini dan juga membolehkan kami memperbaiki Laman kami. Kuki adalah fail kecil yang mengandungi huruf dan nombor yang kami simpan pada pelayar web anda atau pemacu keras komputer anda. Kuki mengandungi maklumat yang disimpan pada cakera keras komputer anda. Anda berupaya untuk menerima atau menolak kuki dengan mengubah tetapan dalam pelayar web anda. Jika anda ingin melakukan ini, sila lihat menu bantuan pelayar web anda.

Kami menggunakan jenis kuki yang berikut:

Kuki yang sangat diperlukan. Ini adalah kuki yang diperlukan untuk operasi Laman web kami. Ianya termasuklah, contohnya, kuki yang membolehkan anda untuk log masuk ke laman web kami dengan selamat;

Kuki analisis/prestasi. Ini membolehkan kami mengenali dan menghitung jumlah pengunjung ke Laman kami dan untuk melihat bagaimana pengunjung melayari di sekitar Laman kami ketika menggunakannya. Ini membantu kami memperbaiki operasi Laman kami, contohnya, dengan memastikan pengguna mencari apa yang mereka cari dengan mudah; dan

Fungsi kuki. Ini digunakan untuk mengenali anda apabila anda kembali ke Laman kami. Ini membolehkan kami memperibadikan kandungan kami untuk anda, menyapa anda dengan nama dan mengingati keutamaan anda (sebagai contoh, pilihan bahasa atau rantau anda).

Dengan terus menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk penggunaan kuki seperti yang digariskan di atas.

Bahagian C - Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda dan Sebabnya

Kami (Prudential BSN Takaful Berhad), Prudential Corporation Asia, Kumpulan Prudential dan Rakan Niaga kami, akan menggunakan maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami, bersama-sama dengan maklumat lain, untuk tujuan berikut:

Tujuan

 Asas undang-undang untuk pemprosesan

Pentadbiran produk dan perkhidmatan kami, termasuk untuk membolehkan kami melaksanakan tanggungjawab kami kepada anda dan untuk menyediakan sebarang perkhidmatan yang berkaitan seperti yang dibincangkan dengan anda sebelum menyertai sesuatu produk atau perkhidmatan.

Perlu untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda atau untuk mengambil langkah sebelum mengikat kontrak dengan anda.

Menjalankan pemeriksaan menggunakan agensi, menjalankan penyiasatan atau bekerjasama/membantu dalam penyiasatan yang dilakukan oleh pengendali takaful lain mengenai mana-mana perantara takaful dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga mereka, seperti agensi rujukan kredit, syarikat pemantauan, atau maklumat yang tersedia secara umum (lihat Bahagian D untuk maklumat lanjut ).

Menjalankan kajian semula dan analisis keperluan pelan takaful.

Melakukan takaful semula.

Sebarang maksud lain yang berkaitan dengan penyediaan apa-apa produk atau perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pengunderaitan dan servis pelan takaful.

Peruntukan untuk khidmat pelanggan - seperti untuk membalas pertanyaan atau memberitahu anda bahawa sesuatu perubahan.

Perlu untuk prestasi kontrak kami dengan anda. Setelah kontrak kami selesai, kepentingan yang sah dalam mengekalkan dan mengembangkan hubungan kami dengan anda. 

Membuat keputusan secara automatik atau pemprofilan (lihat bahagian E untuk maklumat lanjut).

Penyimpanan rekod maklumat anda dan menjalankan pentadbiran perniagaan dalaman yang lain.

Ahli keluarga terdekat anda dan/atau orang yang dihubungi untuk kecemasan bagi memaklumkan kepada kami dari semasa ke semasa.

Mematuhi sebarang peraturan atau keperluan undang-undang yang lain.

Mematuhi kewajipan undang-undang kami.

Untuk mereka bentuk baru atau mempertingkatkan produk dan perkhidmatan takaful sedia ada yang disediakan oleh kami

Kepentingan sah kami dalam mereka bentuk dan memperbaiki produk kami, menyediakan perkhidmatan tambah nilai, membangunkan perniagaan kami dan memperoleh gambaran tentang bagaimana produk kami digunakan.

Orang ramai apabila anda menjadi pemenang dalam pertandingan, mengambil bahagian dalam acara, persidangan, ceramah dan seminar kami dengan menerbitkan nama, gambar dan data peribadi anda yang lain tanpa pampasan untuk tujuan pengiklanan dan publisiti.

Mengendalikan penyelidikan dan analisis statistik (termasuk penggunaan teknologi baru).


Di samping itu, kami Prudential BSN Takaful Berhad, Prudential Corporation Asia, Prudential Group dan Rakan Pemasaran kami, akan menggunakan data peribadi yang anda berikan kepada kami, bersama-sama dengan maklumat lain, untuk menghantar kepada anda tawaran pemasaran langsung secara elektronik dan bukan-cara elektronik termasuk melalui pos, serta menghantar pengenalan kepada produk dan perkhidmatan dari pihak ketiga yang dipilih dengan teliti juga melalui pos. Sila lihat bahagian I untuk butiran lanjut. Dasar undang-undang kami untuk pemprosesan ini adalah berdasarkan persetujuan anda. 

Dengan Siapa Kami Berkongsi Maklumat Peribadi Anda dan Sebabnya

Kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dalam Prudential Group dan dengan Rakan Perniagaan kami, untuk tujuan yang dinyatakan dalam Bahagian C ini. Jika anda mempunyai sijil/sijil atau pelaburan bersama, orang lain juga mungkin boleh menerima maklumat peribadi anda. Jika bersesuaian, kami juga boleh menyampaikan maklumat peribadi anda kepada agensi pencegahan jenayah kewangan, mana-mana badan perundangan, peraturan atau kerajaan.

Kami juga mungkin memproses maklumat peribadi anda di sebuah negara selain yang anda bermastautin. Setakat pemindahan data peribadi anda yang kami pindahkan, kami akan mengambil perlindungan yang bersesuaian dan mematuhi undang-undang negara yang mana maklumat peribadi anda akan dipindahkan. Butiran perlindungan yang kami gunakan ada tersedia atas permintaan. 

Kami Menyimpan Maklumat Peribadi Anda untuk Jangka Waktu Tertentu 

Maklumat peribadi anda akan disimpan sama ada selagi anda (atau peserta bersama anda) adalah pelanggan kami, atau lebih lama jika dikehendaki oleh undang-undang atau seperti yang perlu. Ia akan sentiasa selari dengan dasar pengekalan data kami.

Bahagian D – Pemeriksaan Rujukan

Bagi produk-produk tertentu, kami mungkin menggunakan mana-mana agensi rujukan kredit yang diluluskan, syarikat pemantauan, agensi pencegahan jenayah kewangan, atau maklumat yang tersedia secara umum, untuk membantu kami menyemak identiti anda serta untuk mengelakkan penipuan dan pengubahan wang haram; ini mungkin termasuk cek pada alamat semasa anda atau sebelumnya. Keputusan ini akan direkodkan untuk rujukan masa depan.

Semakan ini juga boleh dilakukan untuk pelabur dana, peserta bersama atau maklumat peribadi individu lain yang anda berikan. Sekiranya kami tidak dapat menghubungi anda, kami mungkin menggunakan agensi-agensi ini untuk mengesahkan alamat anda dalam membantu kami menghubungi anda semula.

Sebarang pemindahan maklumat peribadi anda akan sentiasa dilakukan dengan selamat.

Bahagian E – Kami Mungkin Menggunakan Maklumat Peribadi Anda untuk Membuat Keputusan Automatik atau Memprofil Anda

Kami (Prudential BSN Takaful Berhad), Prudential Corporation Asia, Rakan Niaga kami, dan Rakan Pemasaran kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk membuat keputusan automatik yang memberi kesan kepada anda atau untuk melakukan pemprofilan lain (misalnya, profil pemasaran). 

Setakat aktiviti keputusan automatik yang kami jalankan, kami akan memberi anda maklumat lanjut pada masa yang bertepatan.

Bahagian F - Penggunaan Maklumat Peribadi Sensitif Anda 

Bagi produk atau perkhidmatan tertentu, kami perlu memproses maklumat peribadi sensitif anda, seperti maklumat yang berkaitan dengan kesihatan, genetik, pengecam biometrik dan orientasi seksual. Setakat persetujuan anda untuk memproses jenis maklumat peribadi ini dengan cara yang dijelaskan dalam Bahagian C, D, dan E yang kami perlukan, kami akan memberikan butiran mengenai hal ini pada titik pengumpulan dan mendapatkan persetujuan anda.

Bahagian G – Kawalan di Tangan Anda

Apabila merujuk kepada cara kami menggunakan maklumat peribadi anda, anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada, meminta salinan, permintaan untuk mengemaskini atau membetulkan, data peribadi anda yang dipegang oleh kami. Kami boleh mengenakan bayaran yang kecil (jumlah yang dibenarkan oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) untuk menampung kos pentadbiran yang terlibat dalam memproses permintaan anda untuk mengakses data peribadi anda. Anda mempunyai hak pada bila-bila masa untuk meminta kami untuk menghadkan pemprosesan dan penggunaan data peribadi anda (sebagai contoh, meminta kami untuk menghentikan menghantar bahan promosi dan promosi atau menghubungi anda untuk tujuan pemasaran).

Di samping itu, anda juga mempunyai hak, melalui notis secara bertulis, untuk memaklumkan kepada kami tentang pengeluaran anda (sepenuhnya atau sebahagiannya) daripada persetujuan anda yang diberikan sebelum ini kepada kami tertakluk kepada apa-apa sekatan undang-undang, syarat kontrak dan tempoh masa yang munasabah untuk penarikan balik persetujuan akan terjejas. Bagaimanapun, penolakan persetujuan anda boleh mengakibatkan akibat undang-undang tertentu yang timbul daripada pengeluaran tersebut. Dalam hal ini, bergantung pada sejauh mana penolakan persetujuan anda untuk memproses data peribadi anda, ini mungkin bermaksud bahawa kami tidak akan dapat meneruskan hubungan anda yang ada dengan kami atau kontrak yang anda miliki dengan kami harus ditamatkan.

Jika anda tinggal di kawasan bidang kuasa Kesatuan Eropah (European Union atau EU), anda mungkin mempunyai hak subjek data tambahan di bawah Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) yang disenaraikan di bawah:

 • Dalam beberapa keadaan tertentu meminta kami memindahkan maklumat peribadi anda ke organisasi lain jika anda mahu kami melakukannya [1]; dan

 • Meminta kami memadamkan maklumat peribadi anda jika tidak diperlukan lagi untuk tujuan yang ditetapkan dalam bahagian A atau jika tidak ada asas undang-undang lain untuk pemprosesan. 

Jika anda mahu melakukan apa-apa perkara-perkara ini, atau ingin penjelasan tentang hak-hak ini, kami telah menjelaskan bagaimana cara anda boleh menghubungi kami di bahagian Hubungi Kami.

Sekiranya anda perlu berbincang dengan kami, ia berguna untuk anda mengetahui pengawal data maklumat peribadi anda kepada Prudential BSN Takaful Berhad. Kami boleh memantau atau merakam panggilan atau komunikasi lain yang kami ada dengan anda. Ini mungkin untuk latihan, untuk keselamatan, atau untuk membantu kami memeriksa kualiti.

Bahagian H – Bertindak Bagi Pihak Lain

Jika anda memberi kami maklumat peribadi tentang orang lain (atau beberapa orang), kami akan menganggap mereka telah melantik dan membenarkan anda untuk bertindak bagi pihak mereka. Ini termasuk memberikan persetujuan terhadap:

 • Pemprosesan kami tentang maklumat peribadi dan maklumat peribadi sensitif (seperti yang dijelaskan dalam Bahagian A - G di atas); dan

 • Anda mendapat notis perlindungan maklumat bagi pihak mereka.

Jika atas apa jua sebab anda mempunyai keraguan tentang sama ada anda dibenarkan untuk berkongsi maklumat orang lain, sila hubungi kami di alamat e-mel di bawah sebelum menghantar maklumat lain kepada kami.

Bahagian I – Pemasaran Secara Langsung

Kami (Prudential BSN Takaful Berhad), Prudential Corporation Asia, Rakan Niaga kami, dan Rakan Pemasaran kami akan terus menghantar anda maklumat melalui pos mengenai produk dan perkhidmatan Kumpulan Prudential dan pihak ketiga yang dipilih dengan teliti.

Selain itu, dari semasa ke semasa, kami (Prudential BSN Takaful Berhad), Prudential Corporation Asia, dan Kumpulan Prudential ingin menghubungi anda dengan cara elektronik dengan butiran mengenai produk, perkhidmatan dan sebarang tawaran istimewa. Kami hanya akan melakukan ini jika anda telah bersetuju dengan kami menghubungi anda dengan cara elektronik.

Dan jika anda mengubah fikiran anda, dan/atau anda ingin menarik diri dari menerima pemasaran langsung bukan elektronik, sila beritahu kami. Hanya gunakan salah satu pilihan di bahagian Hubungi Kami. 

Hubungi Kami 

Sekiranya anda ingin menggunakan hak anda dalam bahagian G atau jika anda memerlukan maklumat lain tentang mana-mana bahagian polisi ini, anda boleh menghubungi kami dalam beberapa cara.

Kirim surat kepada kami di:

Customer Correspondence Unit (CCU),

Prudential BSN Takaful Berhad,

Level 12, Menara Prudential

Persiaran TRX Barat

55188 Tun Razak Exchange

Kuala Lumpur

E-mel kami di: customer@prubsn.com.my

Atau kunjungi kami di:
Prudential BSN Takaful Berhad,
Menara Prudential
Persiaran TRX Barat
55188 Tun Razak Exchange
Kuala Lumpur

Sekiranya terdapat sebarang ketidaksejajaran atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Prudential Corporation Asia bermaksud Prudential Corporation Asia Limited.

Kumpulan Prudential bermaksud mana-mana sekutu Prudential UK (termasuk Prudential International Assurance plc, Prudential Plc, Prudential Services Limited, PGDS (UK ONE) Limited, Prudential Global Services Private Limited, Prudential Corporation Asia, Jackson National Life dan PPM America, Inc., dan Prudential Corporate Pensions Trustee Limited.)

 Rakan Niaga bermaksud penyedia perkhidmatan, akauntan, juruaudit, perkhidmatan IT dan penyedia platform, perantara, penginsurans semula/pengendali takaful semula, pengurus pelaburan, ejen, pemegang amanah pencen (dan pihak berkepentingan lain), penasihat skim, pengenal, kewangan dan insurans/takaful pembekal produk, dan penasihat undang-undang kami.

 Rakan Pemasaran bermaksud penyedia perkhidmatan kami, perantara, pemegang amanah pencen (dan pihak berkepentingan lain), penasihat skim, penyedia dan pembekal produk kewangan dan insurans/takaful pihak ketiga yang terpilih.

[1] Kami akan memberikan sebarang maklumat elektronik (bukan rekod kertas) yang kami pegang dan hanya apa yang anda berikan kepada kami - kami tidak akan memberikan hasil sebarang pemprosesan yang dijalankan ke atas data itu.