Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
PruBSN Cegah Famili
Kesihatan

PruBSN Cegah Famili

Penat lelah membina dana, KWSP kini melindungi keluarga

Dapatkan perlindungan takaful terhadap 43 penyakit kritikal dan Kematian untuk anda dan ahli yang dilindungi bermula dari RM16.30* setahun bagi setiap ahli dilindungi melalui i-Lindung menggunakan dana KWSP anda.

Ekslusif untuk ahli KWSP

*Untuk perempuan bukan perokok, berumur 1 hingga 25 tahun (umur pada hari lahir akan datang), dan jumlah dilindungi sebanyak RM10,000.

Maklumat Produk

Tempoh Perlindungan dan Bayaran

Umur Kelayakan
Ahli KWSP/Pasangan: 19 hingga 65 (Umur pada hari lahir akan datang)
Anak: 14 hari hingga 65 (Umur pada hari lahir akan datang)

Tempoh Bayaran
Sepanjang tempoh sijil

Tempoh Perlindungan
Pembaharuan tahunan sehingga umur 75 tahun

Jumlah Dilindungi Minimum
RM10,000

 

Manfaat-manfaat

Pengunderaitan yang Ringkas
Hanya jawab 3 soalan pengisytiharan kesihatan tanpa sebarang pemeriksaan perubatan.

Manfaat Penyakit Kritikal
100% Jumlah Dilindungi akan dibayar jika didiagnosis dengan 43 penyakit kritikal yang dilindungi (termasuk Kanser, Strok, Serangan Jantung dan banyak lagi).

Sila rujuk Lampiran Keterangan Produk untuk senarai penuh 43 Penyakit Kritikal yang Dilindungi.

Nota: Bayaran bagi manfaat ini akan mengurangkan jumlah dilindungi di bawah Manfaat Kematian

Manfaat Kematian
100% Jumlah Dilindungi akan dibayar sekiranya anda atau mana-mana tanggungan anda yang dilindungi meninggal dunia.

 

Bagaimanakah Caranya untuk Mengemukakan Tuntutan?

Bagaimanakah caranya untuk Mengemukan Tuntutan?
Sila rujuk kepada https://prubsn.com.my/ms/how-to-claim/ untuk proses tuntutan.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk tuntutan?
Sila lawati laman web korporat PruBSN di https://prubsn.com.my/ms/how-to-claim/ untuk maklumat lanjut berkenaan dokumen diperlukan untuk tuntutan.

Berapakah tempoh tuntutan untuk diproses?
Setelah menerima dokumen yang lengkap, pembayaran tuntutan akan diproses dalama masa 13 hari bekerja.

 

Bagaimanakah Caranya untuk Membuat Penamaan?

Mengapakah ianya penting untuk membuat penamaan?
Penamaan adalah penting untuk memastikan keluarga anda akan menerima manfaat seperti yang anda inginkan dan manfaat-manfaat di bawah sijil boleh dibayar oleh PruBSN tanpa sebarang kelewatan. Penama tersebut boleh menjadi pelaksana (wasi) atau penerima manfaat dibawah Hibah (Hadiah) bersyarat. Tanpa penamaan, manfaat-manfaat di bawah sijil akan dibayar kepada pelaksana atau pentadbir anda yang sah untuk mengagihkan wang tersebut mengikut undang-undang pengagihan yang berkaitan. Proses ini mungkin akan memakan masa.

Adalah penting untuk anda memaklumkan kepada penama mengenai manfaat sijil dan penamaan.

Siapakah yang boleh saya namakan sebagai penama untuk sijil saya?
Penama mestilah seorang individu. Penamaan di atas sesuatu organisasi adalah tidak dibenarkan. Sekiranya penama anda adalah di bawah umur 19 tahun semasa tuntutan dibuat, semua manfaat akan dibayar kepada ibu bapa yang masih hidup atau penuntut yang wajar; iaitu penjaga yang sah, tertakluk kepada bukti undang-undang / dokumen sokongan yang relevan.

Bagaimanakah untuk membuat penamaan?
Anda boleh membuat penamaan dengan melengkapi borang penamaan bersama butiran saksi dan menghantar borang penamaan melalui saluran berikut atau sebarang saluran lain yang mungkin disediakan oleh PruBSN dari semasa ke semasa:

a. lawat mana-mana Cawangan Prudential atau PruBSN; atau
b. e-mel ke customer@prubsn.com.my.


Borang penamaan akan disediakan di:

a. Cawangan Prudential atau PruBSN; atau
b. laman web korporat PruBSN https://www.prubsn.com.my/; atau
c. dalam emel yang akan diterima setelah berjaya menyertai pelan.Bagaimanakah Caranya untuk Membatalkan Sijil?

Anda boleh memilih untuk membatalkan sijil dengan melawat mana-mana cawangan Prudential atau PruBSN  atau emel kepada customer@prubsn.com.my

Sekiranya anda memilih untuk membatalkan sijil dalam tempoh lima belas (15) hari daripada tarikh sijil ahli yang dilindungi dihantarkan kepada anda, PruBSN akan mengembalikan sumbangan yang telah dibayar kepada anda untuk membatalkan perlindungan ahli yang dilindungi.

Sila ambil perhatian bahawa anda tidak boleh menguatkuasakan semula sijil selepas membatalkannya. Ini bermakna anda tidak akan lagi dilindungi di bawah pelan ini. Sekiranya anda berhasrat untuk menyertai semula, anda perlu menghantar permohonan untuk penyertaan yang baru ke PruBSN. Sila pertimbangkan dengan teliti adakah pembatalan perlindungan adalah keputusan yang terbaik untuk anda.

Bagaimanakah anda boleh menerima e-Sijil selepas menyertai PruBSN Cegah Famili?

Apabila permohonan berjaya, anda akan menerima e-Sijil melalui e-mel yang diberi semasa permohonan. Anda juga boleh menyemak e-Sijil melaui aplikasi mudah alih Pulse by Prudential dan PruBSN Touch.


Pelepasan Cukai

Sumbangan yang dibayar mungkin boleh mendapat perlepasan cukai pendapatan persendirian, tertakluk kepada terma dan syarat oleh Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia.

Nota Penting

Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai produk kami. Untuk maklumat lanjut mengenai PruBSN Cegah Famili, sila rujuk Lampiran Keterangan Produk sebelum menyertai pelan ini dan rujuk terma dan syarat yang terkandung dalam Ringkasan Sijil untuk butiran mengenai ciri penting serta pengecualian yang terpakai bagi pelan ini.

Ini adalah pelan pembaharuan tahunan takaful berkelompok bertempoh dengan Prudential BSN Takaful Berhad sebagai pemegang sijil induk.

Bagaimanakah Caranya untuk Memuat Turun Pulse by Prudential?

Imbas Kod QR atau klik pautan di bawah untuk memuat turun aplikasi mudah alih Pulse by Prudential. Sila pastikan anda guna alamat e-mel yang sama seperti yang berdaftar dengan i-Lindung KWSP bagi pendaftaran di aplikasi Pulse by Prudential. Selepas anda berjaya mendaftar, anda boleh lihat dan muat turun e-Sijil anda melalui ‘PRUServices’ di dalam aplikasi Pulse by Prudential.

 


  

Bagaimana untuk mendaftar

arrow
Langkah 1:
Log masuk ke Aplikasi KWSP i-Akaun
Muat turun Aplikasi KWSP i-Akaun dengan megimbas kod QR di atas dan log masuk atau daftarkan diri anda jika anda tidak mempunyainya. Rujuk panduan pendaftaran di sini.
arrow
Langkah 2:
Pilih i-Lindung
Klik pada ‘i-Lindung’, kemudian pilih ‘Dapatkan Sebut Harga’ serta isikan semua butiran
arrow
Langkah 3:
Pilih pelan takaful anda
Pilih pelan perlindungan pilihan anda daripada PruBSN dan isikan maklumat yang diperlukan.
arrow
Langkah 4:
Buat pembayaran sumbangan
Buat pembayaran yang akan ditolak daripada akaun KWSP anda.