Parent Term

Jamin masa depan anak anda

 

Kelayakan

19 hingga 70 tahun (dewasa)

Seawal 20 minggu dalam kandungan hingga 18 tahun (kanak-kanak)

Umur Tamat Tempoh

25 tahun (kanak-kanak)

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini memberi anda sekaligus manfaat kepada penjaga sah anak anda apabila anda menjadi kekal dan menyeluruh melumpuhkan sebelum umur 70 atau meninggal dunia.
Nama Produk

PruBSN SmartLink

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top