Income Protector

Beri sokongan berterusan untuk perbelanjaan sara hidup

 

Kelayakan

1 hingga 70 tahun 

Umur Tamat Tempoh

70 atau 100 tahun 

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini membayar satu jumlah perlindungan tahunan (pendapatan) apabila anda disahkan menghidap penyakit kritikal atau kehilangan upaya kekal sebelum umur 70 tahun. Bayaran manfaat tahunan ini dibuat pada setiap ulang tahun tuntutan sehingga umur tamat tempoh, atau tarikh kematian, yang mana lebih awal.
Nama Produk

PruBSN AnugerahPlus

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top