Level Term

Pampasan tambahan untuk penyelesaian hutang

 

Kelayakan

1 hingga 60 tahun

Umur Tamat Tempoh

5, 10, 20 atau 30 tahun

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini memberi anda wang tunai tambahan untuk penyelesaian hutang  sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang dilindungi dalam tempoh perlindungan pilihan sama ada 5, 10, 20 atau 30 tahun
Nama Produk

PruBSN WarisanPlus

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top