Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
close
Happy family having fun at outdoor green lawn

Skim Insurans Kesejahteraan Rakyat (SIKR)

SIKR adalah pelan takaful berkelompok patuh syariah percuma yang mana sumbangannya ditaja oleh Kerajaan Malaysia. Skim ini ditawarkan secara eksklusif kepada ketua keluarga daripada kategori miskin tegar dan miskin yang berdaftar dengan pangkalan data eKasih di bawah bidang kuasa Unit Penyelarasan Pelaksanaan Pejabat Perdana Menteri (ICU JPM).

Diuruskan secara eksklusif oleh Prudential BSN Takaful Berhad (PruBSN), pelan bertempoh 1 tahun ini menyediakan faedah sekaligus sekiranya berlaku Kematian Akibat Semulajadi atau Kemalangan atau Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh (TPD), akibat situasi yang tidak dijangka.

Sebab-sebab untuk mempertimbangkan SIKR

Pelan perlindungan pendapatan penting untuk keselamatan kewangan anda dan keluarga anda. Ini memastikan orang yang anda sayangi mempunyai jaminan jika anda menghadapi kemalangan yang mengakibatkan kematian atau kehilangan upaya kekal dan menyeluruh.

Inisiatif SIKR menjadikan perlindungan terhadap ketidaktentuan kewangan boleh diakses oleh golongan kurang bernasib baik - ia menawarkan pelan takaful berjangka berkumpulan patuh Syariah percuma yang mudah dan mudah difahami, tanpa pemeriksaan perubatan diperlukan.

Ahli eKasih yang terpilih untuk skim SIKR didaftarkan secara automatik dan akan dimaklumkan melalui SMS melalui nombor telefon bimbit yang didaftarkan dalam pangkalan data.

Jika anda ingin dipertimbang untuk skim ini tetapi tidak berdaftar dengan eKasih, dapatkan maklumat lanjut mengenai pangkalan data dan cara mendaftar di sini.

Manfaat produk utama

Using tablet pc with parent
Dapatkan manfaat perlindungan sebanyak RM10,500
Ringankan beban keluarga di saat mencabar dengan pembayaran balik RM10,500 sekiranya berlaku Kematian Akibat Semulajadi atau Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh (TPD).
Happy muslim family taking selfie spending quality time
Terima manfaat RM25,500 sekiranya berlaku Kematian Akibat Kemalangan
Perolehi manfaat daripada pembayaran sekaligus tambahan untuk membantu keluarga anda mengekalkan kestabilan kewangan jika terjadinya kematian akibat kemalangan.
Collage photo Father’s Day concept. mixed race family generations having fun indoors living lifestyle
Inisiatif bantuan daripada Kerajaan
Kerajaan melalui Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM) menyediakan inisiatif ini kepada golongan miskin tegar dan miskin yang berdaftar dengan eKasih untuk mereka mendapatkan perlindungan takaful bertempoh 1 tahun secara percuma.

Info produk

Tempoh Perlindungan dan Kelayakan

Tempoh Perlindungan

12 bulan

Kelayakan

Ketua isi rumah kategori miskin tegar dan miskin yang berumur 19 hingga 55 tahun (pada hari lahir akan datang) yang berdaftar di bawah pangkalan data eKasih

Sumbangan Takaful

Sijil ini adalah percuma dan dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia

Ciri-ciri
 1. Eksklusif untuk Ahli eKasih: Skim ini ditawarkan secara eksklusif kepada ketua isi rumah daripada kategori miskin tegar dan miskin yang berdaftar di bawah pangkalan data eKasih

 2. Pelan Takaful Percuma: Pelan takaful berkelompok dan produk patuh Syariah dengan sumbangannya adalah ditaja sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia.

 3. Perlindungan: Menawarkan perlindungan Kematian Secara Semulajadi, Kematian Akibat Kemalangan dan Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh (TPD)

 4. Ringkas: Mudah dan senang difahami

 5. Tiada Pengunderaitan Diperlukan: Ahli skim ini tidak perlu menjalani pemeriksaan perubatan dan proses pengunderaitan

  Tanpa Kerumitan: Pendaftaran secara automatik

Manfaat

Melalui Skim Insurans Kesejahteraan Rakyat, pembayaran manfaat akan dibayar sekaligus mengikut kejadian yang tertera di bawah:

Manfaat

Jumlah Perlindungan (RM)

Manfaat Kematian secara Semulajadi

RM10,500

Manfaat Kematian Akibat Kemalangan

RM25,500

Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh

RM10,500

Cara-Cara Membuat Penamaan

Mengapakah mendaftar penama itu penting?

 • Penamaan adalah penting untuk memastikan keluarga anda akan menerima manfaat seperti yang anda inginkan dan supaya PruBSN membayar manfaat di bawah sijil dengan segera. Penama tersebut boleh menjadi pelaksana (Wasi) atau penerima manfaat di bawah Hibah (Hadiah) bersyarat.

 • Tanpa penamaan, manfaat-manfaat di bawah sijil akan dibayar kepada pelaksana atau pentadbir anda yang sah untuk mengagihkan wang tersebut mengikut undang-undang pengagihan yang berkaitan. Proses ini mungkin akan memakan masa.

 • Pemakluman kepada penama anda mengenai manfaat sijil dan penamaan adalah penting.

Siapakah yang boleh dijadikan penama?

 • Penama mestilah seorang individu. Penamaan sebuah organisasi tidak dibenarkan. Jika penama anda di bawah 18 tahun ketika tuntutan: manfaat akan dibayar kepada ibu bapa yang masih hidup, pihak menuntut yang betul, contohnya penjaga yang sah, tertakluk kepada bukti sah yang relevan/dokumen sokongan.

Bagaimanakah untuk membuat penamaan?

 • Anda boleh membuat penamaan dengan melengkapkan borang penamaan bersama saksi dan menghantarnya melalui saluran-saluran berikut:

  1. Kunjungi mana-mana cawangan PruBSN atau Prudential; atau
  2. E-mel ke SIKR@prubsn.com.my
 • Atau saluran PruBSN lain yang mungkin disediakan untuk anda dari semasa ke semasa.

 • Borang penamaan boleh dimuat turun di sini atau didapati dari:

  1. Cawangan PruBSN atau Prudential; atau
  2. E-mel pengesahan Sijil anda.
Cara-Cara Mengemukakan Tuntutan

Bagaimanakah caranya untuk saya mengemukakan tuntutan?

Untuk tuntutan Manfaat Kematian dan tuntutan Manfaat Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh (TPD):

 • Pihak yang menuntut boleh menghantar borang yang lengkap bersama dokumen sokongan kepada mana-mana cawangan PruBSN atau Prudential.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk tuntutan?

Tuntutan Manfaat Kematian:

Pihak yang menuntut harus menghantar dokumen berikut:

 1. Borang Tuntutan Kematian - ditandatangani oleh pihak yang menuntut (individu yang membuat tuntutan)

 2. Sijil Perawat Perubatan - ditandatangani oleh doktor terakhir yang merawat Ahli yang Dilindungi

 3. Salinan Sijil Kematian yang disahkan - disahkan oleh kakitangan cawangan PruBSN atau Eksekutif/Pengurus Pembangunan Perniagaan

 4. Salinan Kad Pengenalan pihak yang menuntut (jika tiada penama)

 5. Salinan Kad Pengenalan Ahli yang Dilindungi

 6. Salinan bukti hubungan yang diperakui (Sijil Perkahwinan, Surat Beranak, Anak-anak Yang Membuat Tuntutan, Ibu Bapa yang Meninggal Dunia) untuk semua pihak yang menuntut (jika tiada penama)

 7. Borang e-Kredit yang telah diisi oleh penama/pihak yang menuntut

 8. Laporan sokongan ujian/Makmal lain: Biopsi, MRI, imbasan dan laporan siasatan (jika berkenaan)

Borang tuntutan yang berkaitan boleh dimuat turun di sini atau didapati di mana-mana cawangan PruBSN. Ia juga boleh dimohon melalui e-mel SIKR@prubsn.com.my atau hubungi talian Perkhidmatan Pelanggan PruBSN di 03 2775 7188 (Isnin hingga Jumaat, 8.30 pagi - 5.15 petang).

Tuntutan Manfaat Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh (TPD):

Pihak yang menuntut harus menghantar dokumen berikut:

 1. Gambar Kad Pengenalan bahagian hadapan dan belakang

 1. Gambar swafoto anda memegang pengesahan IC / Kad Pengenalan

 1. Salinan Buku Panduan Bank / Penyata Akaun Bank (muka depan)

 1. Sijil Perubatan Sulit Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh - dilengkapkan dan ditandatangani oleh doktor yang merawat Ahli untuk Dilindungi

 1. Laporan sokongan lain – Kemajuan fisioterapi/pemulihan yang terkini, surat rujukan doktor, ujian darah, ujian air kencing, biopsi, MRI, Imbasan CT, ultrasound dan semua laporan siasatan (jika berkenaan).

 1. Salinan surat pemberhentian pekerjaan yang disahkan benar atau salinan surat kebenaran keluar perubatan yang diperakui.

PruBSN berhak meminta dokumen sokongan atau maklumat lain yang relevan, atau meminta untuk melihat dokumen asal sekiranya perlu.

Berapa lamakah tuntutan diproses?

Pembayaran tuntutan akan diproses dalam 14 hari bekerja selepas resit dokumen lengkap diedarkan.

Nota Penting

Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai produk kami. Dapatkan maklumat lanjut mengenai Skim Insurans Kesejahteraan Rakyat (SIKR) dengan merujuk Lampiran Keterangan Produk sebelum menyertai pelan ini dan juga merujuk terma dan syarat yang terkandung dalam Ringkasan Sijil untuk butiran mengenai ciri penting serta pengecualian yang terpakai bagi pelan ini.