Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
close
Accidental Disablement Protector
Rider

Accidental Disablement
Protector

Menyediakan anda perlindungan kewangan yang sewajarnya sekiranya mengalami kehilangan upaya akibat kemalangan.

Maklumat Produk

Ciri-ciri dan perlindungan

Ciri-ciri Perlindungan

Sejumlah peratusan daripada jumlah perlindungan rider akan dibayar sekiranya anda mengalami kecederaan tubuh badan kekal akibat kemalangan.

Kelayakan

1 hingga 60 tahun

Umur Tamat Tempoh

70 tahun

 

 

Nota Penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 2775 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Hari Jadi Akan Datang.