Pilih bahasa anda
Cancer Protector | Prudential BSN Takaful
Rider

Cancer Protector

Melindungi simpanan anda daripada kos rawatan kanser yang semakin meningkat

Maklumat produk

Ciri-ciri dan perlindungan

Ciri-ciri perlindungan

Rider ini membayar jumlah perlindungan apabila didiagnosis Kanser Tahap Awal atau Kanser sebelum tamat tempoh sijil. Jumlah perlindungan asas anda tidak akan terjejas dengan pembayaran manfaat ini.

Umur Kelayakan

1 hingga 70 tahun

Umur tamat tempoh

100 tahun

 

 

Nota penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.